Opiskelijat

Loimun ainejärjestöyhteistyö

Loimun tekee tiivistä yhteistyötä paikkakuntasi luonnontieteellisten sekä ympäristö- ja metsätieteellisten opiskelijayhdistysten kanssa. Yhteistyössämme pääpaino on alojemme opiskelijoiden työelämätaitoja kehittävässä toiminnassa. Tämän lisäksi tuemme myös ainejärjestöjä suoraan vuoden alussa solmittavien ainejärjestöyhteistyösopimusten kautta sekä välillisesti työelämätapahtumien sekä työelämän asiantuntijapalveluidemme kautta.

Ainejärjestöyhteistyön päämuotoja ovatkin työelämätoiminnan tukeminen, edunvalvonnan vahvistaminen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin sekä perinteiset haalari- ja lehtimainokset ja avustukset. Pääasiassa avustuksilla sponsoroidaan jäsenten osallistumista tapahtumiin, esimerkiksi erilaisille yritysekskursioille, mutta tukea saa usein myös vuosijuhliin sekä suuriin alakohtaisiin tapahtumiin, kuten Kemiat kohtaa, BiTa ja FysikerFest.

Paikkakunnallasi paikallista opiskelijatoimintaamme toteuttavat pääasiassa omat opiskelijayhdistyksemme ja kampuspromoottorimme. Valtakunnallisten tapahtumien osalta toteutuksesta vastaavat toimiston opiskelija-asiamiehet. Yhteistyöllä Loimu tavoittelee näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa, jotta opiskelijat tuntisivat entistä paremmin Loimun työelämäpalvelut ja osaisivat hakea tietoa oman alansa työllisyydestä, oman osaamisen markkinoinnista sekä muista työllistymistä edistävistä taidoista.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu