Kolumni: Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhteistyössä

Tästä lehden numerosta saitte lukea artikkelin kansallisesta kestävän kehityksen toimikunnasta. Koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisella tavalla järjestetty toimikunta on työskennellyt kuluneena keväänä todella tiiviisti, kun se on työstänyt Suomelle Agenda2030-tiekarttaa. On ollut kunnia edustaa Akavaa ja Loimua toimikunnassa ja tärkeässä tiekarttaprojektissa ja  tuoda tiekarttaan Akavan linjauksiin ja Loimun kestävän tulevaisuuden ohjelmaan pohjautuvia näkemyksiä.

Myös toinen tärkeä kansallinen toimielin on työskennellyt tiiviisti menneenä keväänä. Kansallinen biotalouspaneeli on vienyt tehokkaan työpajatyöskentelyn kautta eteenpäin Suomen biotalousstrategian päivittämisprojektia. Edustan Akavaa myös biotalouspaneelissa. Työskentelyn yhteydessä on ollut erityisen palkitsevaa perehtyä teollisuuden eri toimialojen laatimiin vähähiilisyystiekarttoihin, jotka toimivat tärkeinä työvälineinä tavoitellessamme hiilineutraalia Suomea.

Näissä molemmissa Suomen tulevaisuuden kannalta elintärkeissä projekteissa mukanaolo on avartanut entisestään omia näkemyksiäni siitä, miten suomalaisen yhteiskunnan merkittävien toimijoiden valtion- ja kuntainhallinnon eri sektoreilta, järjestökentästä, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä yritysmaailmasta tulee puhaltaa yhteen hiileen sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka tuovat meille kestävää tulevaisuutta niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Suomalainen tapa tehdä on tuoda eri aloja ja näkökulmia edustavat asiantuntijat ja vaikuttajat yhteen ja käydä aidosti avointa, rakentavaa, eteenpäin katsovaa keskustelua. Edellä mainituissa toimielimissä olemme mielestäni onnistuneet siinä hyvin keväällä 2021.

Loimulaisittain hyvin merkittävä toimielin on myös kansallinen metsäneuvosto, joka julkaisi alkuperäisen kansallisen metsästrategian vuonna 2015 päivittäen sitä vuonna 2018. Metsäneuvostossa Loimua edustaa vuosina 2018-19 järjestömme puheenjohtajana toiminut Helena Herttuainen varajäsenenään neuvottelupäällikkö Jukka Sippola. 

Kansallisen kestävän kehityksen toimikunnan Agenda2030-tiekarttatyö, kansallisen biotalouspaneelin työ maamme biotalousstrategian päivittämisessä tai kansallisen metsäneuvoston työskentely kansallisen metsästrategian parissa ovat kaikki sidoksissa toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa.

Nämä kaikki strategiat, tiekartat ja projektit ovat myös Loimun strategian kannalta olennaisia, koska niissä tekemämme vaikuttamistyö tähtää myös Loimun jäsenten hyvinvointiin ja menestykseen. Näitä strategioita ja tiekarttoja sekä niistä syntyviä projekteja, hankkeita ja liiketoimintaa eri toimialoilla ovat tekemässä useat loimulaiset eri tahojen ja eri näkökulmien edustajina. Yhdessä tämä kaikki tuottaa meille kestävää tulevaisuutta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)