Loimu-lehti

Julkaisija Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
Mikonkatu 8 A, 8. kerros, 00100 Helsinki, puh. 09 6226 8530
Päätoimittaja Anna Melkas anna.melkas(at)loimu.fi
Ulkoasu ja taitto Tikka Talvenheimo Oy
Kirjapaino Painotalo Plus Digital
Ilmestyy 6 kertaa vuodessa painettuna ja verkossa www.loimu.fi/verkkolehti

Loimu on jäsenlehti, jota julkaisee akavalainen Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry. Loimuun kuuluu yli 15 000 eri alojen asiantuntijaa ja opiskelijaa. Loimulaiset ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita.

Loimu-lehti antaa lukijoilleen tietoa jäsenkunnan yhteiskunnallisesta, ammatillisesta ja palkkauksellisesta tilanteesta, työmarkkina-asioista, uramahdollisuuksista, koulutuksesta, jäseneduista sekä alaa koskevista ajankohtaisista asioista.

Painetun lehden vuosikerta sisältää 6 numeroa, keskimäärin 48 sivua/numero. Lehden tilaushinta on Suomessa 35 euroa/vuosikerta ja ulkomaille 40 euroa/vuosikerta.

Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetuista aineistoista.

Mediakortti 2021

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)