Loimu mukana Taimiteossa

Akavan liitoille istutettiin kesäkuussa yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea entiselle turvesuolle Pehkeensuolle Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Taimiteon tarkoituksena on istuttaa uutta metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä.

Akava ja sen jäsenliitot halusivat osallistua Taimitekoon luodakseen hiilinieluja, mutta myös tarjotakseen suomalaisille nuorille positiivisen kosketuksen työelämään.

Taimiteossa on jälleen mukana Akavan jäsenliittoja, Loimu mukaan lukien. Tänä vuonna Akavan ja jäsenliittojen istutuksissa työllistyy 11 nuorta. Yksi nuori istuttaa päivässä noin 600 taimea, eli työskentelee kuusi tuntia.

– Taimiteko-toiminta tukee sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että nuorten työllistymistä, joten se rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella Loimulle tärkeällä alueella, sanoo Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Istutustöitä tekivät enimmäkseen peruskoulunsa päättävät nuoret. Heistä suurimmalle osalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö.

Tänäkin vuonna Loimun hankkeelle antaman 2 000 euron tuen turvin istutetaan 800 tainta, jotka sitovat Taimiteko-hankkeen verkkosivujen laskurin mukaan* yhteensä 185 000 kiloa hiilidioksidia. Hiilidioksidin määrä vastaa Loimun toiminnan kahden vuoden aikana aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. 

Yhden taimen hinta on 2,5 euroa. Taimesta maksettava summa kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H:n toimintaan tarvitaan. Metsänhoitoyhdistykseltä tilataan istutusalueen valmistelut, kuten heinikon tai vesakon raivaus sekä maanmuokkaus ja oikeanlaisten taimien tilaaminen.

Tänä vuonna Loimun  tuen turvin istutetaan 800 tainta.

Akavan ilmastolinjauksissa esitetään lukuisia toimia, joiden kautta Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen, ja Taimiteon avulla Akava ja sen jäsenliitot voivat omalta osaltaan lisätä hiilinieluja.  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)