Loimun jäsenyhdistykset esittäytyvät – tervetuloa mukaan toimintaan!

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimussa on laaja jäsenyhdistysten verkosto. Jäsenyhdistystoiminnan tavoitteena on Loimun jäsenille suunnattu aktiivinen ja jäsenlähtöinen matalan kynnyksen paikallistoiminta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Loimun yli 40 jäsenyhdistystä tarjoavat monipuolista tekemistä eri alojen ja alueiden loimulaisille! Alueellisia jäsenyhdistyksiä on 14, niiden toiminta keskittyy tietylle maantieteelliselle alueelle. 21 toimiala- ja työpaikkakohtaista yhdistystä toimivat tietyllä toimialalla tai työpaikalla työskentelevien loimulaisten yhdyssiteenä. Kahdeksan opiskelijayhdistystämme toimivat yliopistokampuksilla. 

Teollisuuden Metsänhoitajat

Yhdistys on teollisuuden puuhuollossa tai siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla työskentelevien metsänhoitajien yhdistys. Yhdistyksemme toiminnan tavoitteita ovat
1) Jäsenten ammattitaidon kohottaminen ja yhteenkuuluvuuden lisääminen
2) Metsäteollisuuden ja -talouden arvostuksen lisääminen
3) Edunvalvonta ja vaikuttaminen Loimussa.

Teollisuuden Metsänhoitajat ry on perustettu vuonna 1911 ja jäseniä sillä on noin 430.

Naismetsänhoitajat

Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsentensä yhteisönä ja verkostona, edistää tasa-arvoa työelämässä sekä vahvistaa ja tukea jäsentensä metsänhoitajaidentiteettiä. Yhdistyksessämme tuetaan ja kannustetaan toinen toisiamme työelämässä sekä arjessa. Yhteisiä arvojamme ovat tasa-arvo, yhteisöllisyys, vastuullisuus ja hyvinvointi. Virkistymme ja verkostoidumme uratapahtumien, kulttuurin, liikunnan ja hyvän ruoan parissa. 

Lapin Metsänhoitajat ry

Lapin metsänhoitajat ry on vireä yli 90 v. yhdistys, joka perustettiin Perä-Pohjolan metsänhoitajayhdistyksen nimellä 26.3.1927. Yhdistyksen alkuperäinen tarkoitus oli Lapissa toimivien metsänhoitajien ammattisivistyksen kohottaminen, taloudellisen aseman turvaaminen ja hyvän toveruuden ylläpitäminen. Yhä tänäkin päivänä pyrimme ylläpitämään ja uudistamaan jäsenistön tieto- taitoja järjestelmällä vuosittain ammatillisen syysretken sekä toisinaan lyhyempiä opintoretkiä. Toveruudesta huolehditaan

Sairaalamikrobiologit 

Yhdistyksen jäsenet toimivat asiantuntijatehtävissä kliinisen mikrobiologian laboratorioissa tai muissa kliinisen mikrobiologian analytiikkaan liittyvissä tehtävissä terveydenhuollon ja terveysteknologian alalla. Suurin osa jäsenistämme on suorittanut sairaalamikrobiologin erikoistumiskoulutuksen tai on sitä parhaillaan suorittamassa. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutuksia, verkostoitumista ja edistää kliinisen mikrobiologian alaan kuuluvaa tutkimusta ja käytännön työtä.  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)