Loimun lahjoituksella toteutettu hoitoa ja turvaa Ukrainan kriisialueella

Loimu lahjoitti maaliskuussa 10 000 euroa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestölle. Lahjoitus ohjattiin hätäapurahastoon turvaamaan sairaanhoitoa sodan keskellä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö pyrkii lisäämään potilaiden ja heitä hoitavan henkilöstön turvallisuutta siirtämällä potilaat sairaaloihin maan turvallisempiin osiin esimerkiksi junaverkostoa hyödyntäen. Muun muassa lääkintäjuna on evakuoinut ihmisiä. Huhtikuun alkuun mennessä järjestö oli tuonut maahan jo yli 200 tonnia lääkinnällisiä tarvikkeita.

Tällä hetkellä järjestöllä on yli 300 työntekijää Ukrainassa, josta suurin osa on paikan päältä palkattuja.  Yksi tärkeä järjestön tehtävä Ukrainassa onkin tarjota sairaanhoitohenkilöstölle traumakirurgian koulutusta ja jakaa pitkään kokemukseen perustuvaa tietoa sotavammojen stabiloinneista ja leikkauksista.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)