Loimun työmarkkina­tutkimus 2020

Työmarkkinatutkimukseen vastasi 2 943 loimulaista. Edellisvuodesta palkka oli noussut noin 60 prosentilla vastaajista, ja laskenut 4 prosentilla.

Palkankorotuksen syynä oli yleiskorotus 60 prosentilla, 20 prosenttia kertoi saaneensa henkilö­kohtaiseen suoriutumiseen liittyvän korotuksen. Saman työnantajan palveluksessa uuteen asemaan tai tehtävään siirtyminen oli nostanut palkkaa 16 prosentilla, uuden työnantajan palvelukseen siirtyminen 13 prosentilla vastanneista. Kaikkien kokoaikatyössä olevien vastanneiden keskipalkka oli 4 394. Vuotta aiemmin (2019) vastaava luku oli 4 316, mikä tarkoittaa 1,8 prosentin nousua keskipalkassa. Mediaanipalkka oli 4 187, vastaavasti edellisenä vuonna se oli 4 100, nousua mediaanipalkassa oli 2,1 prosenttia. 

Kuten aikaisempinakin vuosina, palkkatasossa oli huomattava ero työsuhteen tyypin mukaan. Vakinaisessa työsuhteessa työskentelevien keskipalkka oli 4 669 euroa kuukaudessa ja mediaani 4 400  euroa kuukaudessa, kun määräaikaisessa työsuhteessa ne olivat vastaavasti 3 365 euroa kuukaudessa ja 3 350 euroa kuukaudessa. 

Vastavalmistuneiden, alle 2 vuotta työelämässä olleiden keskipalkka oli 2 937 euroa kuukaudessa, kun se edellisenä vuonna oli 2 948 euroa kuukaudessa (-0,4 %). 2–5 vuotta työelämässä olleiden keskipalkka oli  3 330 euroa kuukaudessa, edellisenä vuonna 2019 se oli 3 288 euroa kuukaudessa (+1,3 %). 

Työmarkkinatutkimuksen 2020 raportti valmistuu maaliskuussa.

Tutkimuksen epävarmuustekijät
Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimukseen liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Mitä kysyttiin?
Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2020, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvauk­set, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tutkimuksen toteutus
Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 32, mitä voidaan pitää kohtalaisena tämänkaltaisessa verkko­kyselyssä. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)