Näin saat mahdollisimman paljon irti kesätöistä

Kesätyö on oiva tilaisuus oppia uutta ja kenties myös portti uuteen – työharjoitteluun, uusiin kesätöihin ja jopa pysyvään työllistymiseen. Solveig Vaherkylä Stora Ensosta neuvoo, miten onnistua kesätöissä ja jättää myönteinen muistijälki.

Kesätyössä loimulainen pääsee oppimaan uutta ja tutustumaan uuteen tai jo tuttuun työantajaan. Tunnollisuudella, oma-aloitteisuudella ja avuliaisuudella pääsee pitkälle, eikä suhteidenkaan luomista kannata unohtaa.

Solveig Vaherkylä kannustaa puhumaan avoimesti omista toiveista.

Ymmärrä tehtäväsi ja ne pienet tärkeät asiat

“Myös perehdytys onnistui osaltani mallikkaasti. Toki tietoa ensimmäisten viikkojen aikana tuli runsaasti ja sisäistettävää riitti, mutta toisaalta myös työssäni tarvittava tieto piti nopeasti ymmärtää.”

Kun kesätyö alkaa, on edessä tyypillisesti perehdytys omiin työtehtäviin.

– Se on todella tärkeä asia, että pystyy tekemään työnsä hyvin. On hyvä kysyä asioista tarkemmin, jos ei ymmärrä jotakin tai tarvitsee lisätietoa, rekrytointiasiantuntija Solveig Vaherkylä Stora Ensolta kannustaa. Hän toimii rekrytointeja tekevien asiantuntijoiden tukena Stora Ensolla, joka valmistaa pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvia tuotteita. Suomessa yritys palkkaa vuosittain 800 kesätyöntekijää.

Jokaisessa organisaatiossa on omanlaisensa toimintatavat, ja Stora Ensolla korostuvat turvallisuusasiat, on sitten töissä tehtaalla tai toimistossa. 

– Jos tehtävänä on esimerkiksi vastaanottaa vieraita tehtaalla, on muistettava opastaa poistumistiet vieraille.

Vaherkylä muistuttaa myös tärkeistä pikkuasioista: kirjallisesta työsopimuksesta, joka antaa hyvän pohjan työsuhteelle ja mahdollisista poissaolotoiveista.

– Jos kesätyöntekijä toivoo lomapäiviä, ne kannattaa ottaa esiin heti alussa. Voi olla vaikeaa järjestää sijaista vuorotyönä tehtävään tehdastyöhön, jos pyyntö tulee lyhyellä aikataululla.

Entä jos on kiinnostunut kokeilemaan jotakin muuta tehtävää omien päätehtäviensä ulkopuolelta – voiko sen tuoda esiin? 

Vaherkylä sanoo, että kyllä voi. Jos asia on mahdollinen järjestää, kesätyöntekijä oppii lisää organisaation toiminnasta kokonaisvaltaisesti, mikä on hyvä organisaatiollekin – kertovathan kesätyöntekijät yrityksen toiminnasta ja kokemuksistaan muille opiskelijoille.

Ole aloitteellinen ja avulias

“Apua on aina saatavilla kunhan vain kehtaa kysyä.”

Vaherkylä on kysynyt tiimiläisiltään, millaiset kesätyöntekijät jäävät heidän mieleensä myönteisesti. Yksi asia on ylitse muiden.

– Se on aktiivisuus – se, että kesätyöntekijä selvittää aktiivisesti asiaa, jos hänelle on epäselvää, mitä tai miten pitäisi tehdä. On tärkeää olla aloitteellinen, eikä odottaa, että joku kertoo, Vaherkylä kertoo.

Ylipäänsä aloitteellinen, myönteinen ja täsmällinen ote työhön sekä työkaverien auttaminen ovat esihenkilöiden mieleen. Tällainen kesätyöntekijä osoittaa arvostavansa yritystä, sen asiakkaita ja kollegoita.

– Hyviä suhteita työkavereihin luodaan sillä, että on kiinnostunut heistä ja kyselee heidän kuulumisiaan päivittäin. Ja jos on saanut omat työnsä valmiiksi, voi kysyä, tarvitseeko työkaveri apua.

Puhu jatkomahdollisuuksista

”Itselleni kesä oli kokonaisuudessaan hieno ja opettavainen kokemus. Koen, että olen kehittynyt oman alani asiantuntijana, ja kesätyö on antanut yhä paremmat valmiudet toimia alani asiantuntijatehtävissä.”

Kun kesätyö alkaa kääntyä loppua kohden, kesätyöntekijän on aika ottaa esiin jatkomahdollisuudet – jos ne kiinnostavat. Miksi juuri loppuvaiheessa?

– Siinä vaiheessa on päässyt työhön sisälle ja näyttämään osaamistaan. On hyvät lähtökohdat keskustella jatkosta, Vaherkylä sanoo.

Joku kaipaa töitä opintojen ohelle tai haluaa pedata jo seuraavaa kesätyötä. Ehkä mielessä on lopputyö tai vakituinen työllistyminen.

– Jos lopputyön tekeminen työnantajalle kiinnostaa, on hyvä, että on miettinyt mahdollisia aiheita jo vähän valmiiksi. Sen pohjalta on helpompi käydä keskustelua.

Vaherkylä lisää, että jos mahdollisuuksia ei juuri sillä hetkellä ole tai ne selviävät myöhemmin, esihenkilöltä voi jo valmiiksi pyytää suostumusta toimia suosittelijana.

Verkostoidu LinkedInissa

Vaherkylä nostaa esille myös työntekoon keskittyvän sosiaalisen median palvelun LinkedInin. Hän on huomannut, että nuorilla voi joskus olla siitä käsitys paikkana, jossa tehdään vain johtajien suorahakuja. Totuus on kuitenkin toinen. 

– Se on hyvä paikka oppia lisää omasta alasta, verkostoitua ja pitää yhteyttä ihmisiin, myös oman kesätyöpaikan esihenkilöön, jolle voi jatkossa lähettää yksityisviestin. Hänen voi muuten olla vaikea muistaa hyviä kesätyöntekijöitä, koska heitä voi olla paljon jo yhden kesän aikana. 

Kursivoidut kohdat ovat Stora Ensolla työskennelleiden kesätyöntekijöiden kommentteja.

Alisa Varjonen

”Sain aktivoitua itseni työnhakuun”

Alisa Varjonen osallistui keväällä Loimun Kesäksi töihin -verkkovalmennukseen. Useille viikoille rytmitetty valmennus antoi aina uutta ajateltavaa ja auttoi ylläpitämään työnhaun motivaatiota.

Kesätyönhaku on sitkeyslaji. Tämän oppi Alisa Varjonen, geologian opiskelija ja Loimun opiskelija-aktiivi Turusta, osallistuessaan Loimun kesätyönhakuvalmennukseen. Hänen tavoitteenaan oli saada ensimmäinen oman alan kesätyöpaikka. 

– Hain mukaan valmennukseen, koska halusin varmistaa, että haen kesätöitä ajoissa, ja onnistuin siinä. Suurin oivallukseni liittyi siihen, että kesätyönhaku vaatii aika paljon työtä, Varjonen sanoo. 

Kesäksi töihin -verkkovalmennus kesti viisi viikkoa. Jokaisella viikolla oma teema: työnhaun suunnitelma, työnhaun asiakirjat, työpaikan löytäminen, työhaastattelu ja palkka. Verkko-oppimisympäristöön tuli niistä uutta materiaalia pari kertaa viikossa: tietoiskuja, lyhyitä videoita, testejä.

– Pysyin aktiivisena, kun uutta materiaalia tuli vähän kerrallaan.

Itse asiasisällöstä hän nostaa esiin monia oppeja.

– Sain hyvät pohjat ansioluettelon ja työhakemuksen laatimiseen. Opin, ettei syntymäaikaa tarvitse kertoa ja sain keinoja mahdollisen kielteisen kesätyöpaikkapäätöksen aiheuttaman pettymyksen käsittelyyn. Voi vaikka tehdä jotakin kivaa kaverin kanssa, Varjonen kertoo.

Miten työnhaun kävi? Hyvin, sillä Varjonen sai töitä FinnAust Mining Finlandista, joka harjoittaa malminetsintää Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

– Se oli ystäväni vinkkaama piilotyöpaikka. Niistäkin puhuttiin valmennuksessa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)