Työehtosopimusneuvotteluiden aika lähestyy

Taas on alkamassa ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä käytävä työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierros. Neuvottelutavoitteita on jo puolin ja toisin mietitty ja asetettu. Yksityisellä sektorilla sopimukset ovat katkolla syyskaudella, julkisen sektorin sopimukset vasta ensi vuoden alkupuolella.

Koronan hellittämistä ja paluuta normaaliin on odotettu ja saadaan vielä odottaa ja muitakin epävarmuustekijöitä on varjostamassa tulevaa. Neuvottelujärjestelmässä on meneillään suuria muutoksia niin työnantajaleirissä kuin työntekijäpuolellakin. Työnantajapuoli korostaakin epävarmoja näkymiä ja vaatii suurta malttia. Talouden kasvunäkymät ovat varsin positiivisia, joten on selvää, ettei palkansaajapuoli ole tyytymässä nollatason ratkaisuihin. Varsinkin koronan aikana venymään joutunut hoitoalan väki on valmis peräämään reilua korotusta palkkoihinsa.

Edunvalvontapäällikkö Arja Varis

Loimun jäsenten osalta varsinaiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut hoituvat pääosin neuvottelujärjestöjen toimesta. Valtion ja kunnan sekä yliopistojen sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisen sektorin alat puolestaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN.  Loimulla on metsäalalla kaksi omaakin työehtosopimusta neuvoteltavana itse. Loimun neuvottelupäälliköt toimivat omien alojensa neuvotteluissa joko vastuullisina neuvottelijoina tai ovat muutoin mukana neuvotteluprosessissa.

Loimun hallitus ja kunkin sektorin työmarkkinatoimikunnat ovat osaltaan osallistuneet neuvottelupäällikköjen kanssa oman sektorinsa neuvottelutavoitteiden asettamiseen. Neuvottelujärjestöissä eri  liitoilta tulleet tavoitteet sovitetaan yhteen. Sen jälkeen niitä käsitellään yhdessä muiden keskusjärjestöjen alaisten neuvottelujärjestöjen kanssa ja yritetään löytää palkansaajien yhteisiä näkemyksiä. Palkankorotusten osalta ei mikään taho ole vielä esittänyt näkemyksiä. 

Varsinainen neuvotteluaika tulee olemaan kiireistä aikaa neuvottelijoille. Pahimmillaan neuvotteluja on aiemmilla neuvottelukierroksilla käyty yömyöhää myöten. Neuvottelijoille on tärkeätä, että heillä on takanaan vahva ja yhtenäinen jäsenkunta, jolle ollaan hakemassa hyvää sopimusta. Siihen tarvitaan myös uskottavaa ja hyvin valmisteltua järjestöllistä valmiutta toteuttaa viimekädessä myös työtaistelutoimia esitettyjen vaatimusten tueksi. Tämänkin eteen on koko vuosi tehty töitä ja mm. koulutettu työpaikkojen lakkovastaavia. 

Neuvotteluiden kulusta ja tilanteesta tiedotamme aina kun jotain merkittävää tapahtuu ja Loimun ja neuvottelujärjestöjen sivuilla tulee olemaan ajankohtaista neuvottelutietoa. Neuvottelupäälliköt tavoittaa parhaiten laittamalla heille sähköpostia. 

Arja Varis, edunvalvontapäällikkö

Lisätietoja eri alojen neuvottelutilanteesta saa Loimun eri sektoreiden neuvottelupäälliköiltä, yhteystiedot löytyvät Loimun nettisivuilta
www.loimu.fi/yhteystiedot

Seuraa myös neuvottelujärjestöjen JUKOn ja YTN:n nettisivuja ja twitteriä.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)