Työmarkkinaneuvottelut – yksityisellä sopimuksia, julkisella neuvotellaan

Teknologiateollisuus avasi neuvottelukierroksen

Yksityisellä sektorilla akavalaisia edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN toimi syksyllä alkaneen työmarkkinakierroksen päänavaajana tekemällä sopimukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa tammikuun alussa teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualoille. Teknologiateollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden kolme sopimusta ovat merkittävä kokonaisuus, sillä niiden piirissä työskentelee sopimusten yleissitovuudesta riippuen yli 100 000 henkilöä.

Neuvottelut olivat erittäin tiukat, ne venyivät yli kuukauden vanhan sopimuksen umpeutumisen jälkeen ja niitä jouduttiin tukemaan painostustoimilla. Merkittävin asia on yleiskoro­tuksen säilyminen osana palkkaratkaisua, ja siitä myös käytiin kovin vääntö – työnantajapuoli yritti neuvottelujen viime metreille asti saada yleiskorotuksen kokonaan pois sopimuksista. Se olisi jättänyt osan ylemmistä toimihenkilöistä kokonaan ilman palkankorotusta. Varsinaisiin työtaistelutoimiin ei kuitenkaan jouduttu turvautumaan yleiskorotuksen puolustamiseksi. 

Sopimukset ovat voimassa 30.11.2023 saakka. Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat jokaisessa sopimuksessa kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia, yleiskorotuksen osuus vuoden 2022 palkkaratkaisussa on 0,9 prosenttia. Toisen vuoden palkkaratkaisusta sovitaan ensi syksynä.

Aloilla työskentelee noin 900 Loimun jäsentä. 

Kemian alalla päästiin neuvottelutulokseen

Kemian alalla päästiin neuvottelutulokseen uudesta työehtosopimuksesta 2.2., vanha työehtosopimus ehti päättyä tammikuun lopussa. Neuvoteltu sopimus meni kummankin osapuolen hallintojen eli Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Kemianteollisuus ry:n hyväksyttäväksi. Syntynyt sopimus on tärkeä, sillä turvataan alan ylemmille toimihenkilöille reilut työehdot. Sopimus koskee noin 9 000 henkilöä. Loimulaisia kemian alalla työskentelee reilu 1 000.

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos työnantajaliitto Paltan kanssa 31.1.2022 samana päivänä kuin vanha sopimus päättyi myös 31.1. Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteistyöhengessä ja syntynyt neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja  irtisanottavissa 31.12.2022 mennessä, mikäli neuvottelutulosta vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei saavuteta.

Julkisella sektorilla neuvottelut ovat käynnissä

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee työehtosopimukset valtiolla, kuntasektorilla ja yliopistoissa. 

Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät, kun pääsopijajärjestöjen (JUKO, JHL ja Pro) edustajat tapasivat valtion työmarkkinalaitoksen edustajat ensimmäisen kerran 17. tammikuuta. Tapaamisessa neuvotteluosapuolet esittelivät keskeiset sopimustavoitteensa. Pääsopijajärjestöt tavoittelevat muun muassa ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua. Loimulaisia on valtion palveluksessa noin 2 000.

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat 11. tammikuuta. Palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa, yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus. Loimulla on noin 1 000 jäsentä kuntasektorilla. 

SOTE-sopimuksen osapuolet jättivät pääasialliset neuvottelutavoitteensa toisessa tapaamisessaan keskiviikkona 26. tammikuuta. Palkkauksessa JUKO tavoittelee sopimusmääräyksiä, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon asiantuntijuuden sekä tehtävän vaativuuden ja tehtävän edellyttämän koulutuksen. 

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut (AVAINTES) alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimus on irtisanottu päättymään 28. helmikuuta. 

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut aloitettiin avausseminaarilla 1.2., varsinaisesti neuvottelut käynnistyvät 11.2., jolloin esitellään neuvottelutavoitteet. Yliopistoissa työskentelee vajaa 2 000 loimulaista. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)