Työmarkkinatutkimuksen 2021 tuloksia

Loimun vuosittainen työmarkkinatutkimus toteutettiin perinteiseen tapaan verkkolomakkeella, joka lähetettiin kaikille niille Loimun työssäkäyville jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite.

Loimun vuosittainen työmarkkinatutkimus toteutettiin perinteiseen tapaan verkkolomakkeella, joka lähetettiin kaikille niille Loimun työssäkäyville jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Kysely oli auki 2.11.–1.12. ja vastauksia saatiin 2 562. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli selvästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna (32).

Tutkimusraportti valmistuu maaliskuussa. Julkaisemme tässä kuitenkin keskeisiä palkkataulukoita, lisää tietoa tutkimuksen tuloksista Loimu-lehden seuraavassa numerossa.

Kaikkien vastanneiden keskipalkka oli 4 496 euroa,  102 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Mediaani oli 4 263 euroa, 76 euroa enemmän kuin 2020.

Tutkimuksen epävarmuustekijät

Tämän kyselytutkimuksen perusteella ei voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ansiotason kehityksestä, koska tämänkaltaisiin kyselytutkimuksiin liittyy aina jonkin verran epävarmuutta. Tutkimusten otokset vaihtelevat eri vuosien välillä: vastaajat eivät ole vuodesta toiseen samoja. Otoskoot ovat myös sen verran pieniä, että tunnusluvuissa on väistämättä mukana jonkin verran epätarkkuutta. Nämä epävarmuustekijät on otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa.

Mitä kysyttiin?

Loimun vuosittain toteutettavassa työmarkkinatutkimuksessa selvitettiin mm. jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot) lokakuulta 2021, joihin pyydettiin sisällyttämään myös luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo. Mahdolliset ylityökorvauk­set, lomarahat ja omaisuustulot eivät sisälly kuukausiansioihin. Palkkojen osalta tarkastelussa ovat mukana vain ne vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat jäsenet, jotka ovat kokoaikaisesti töissä.

Tutkimuksen toteutus

Työmarkkinatutkimuksen toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy. Kyselylomake lähetettiin kaikille Loimun varsinaisille jäsenille, joilla oli jäsenrekisterissä toimiva sähköpostiosoite. Vastausprosentiksi tuli 25, mikä oli selvästi alhaisempi kuin edellisenä vuonna (32).

Klikkaa kuvaajat isommaksi:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)