Varautumisessa on kuunneltava myös hiljaisia signaaleja

Liisa Hurme ja Janne Maksimainen muistuttavat, että kaupallisen lääkeyhtiön on paitsi vastuullisuuden, myös liiketoimintansa näkökulmasta varmistettava, että asiakkaat saavat lääkkeensä. Omaehtoinen varautuminen on sen vuoksi tärkeä osa vastuullista toimintaa.

Orionille omaehtoinen ennakointi kannatti pandemian alla tehohoidon rauhoitteiden valmistuksessa.

– Näimme miten riippuvaiseksi lääketeollisuus on tullut Aasiasta, mistä saadaan 80 prosenttia raaka-aineista. Sen vuoksi olimme jo jonkin aikaa tehneet riskienhallintaa sieltä tehtävien hankintojen suhteen, Hurme kertoo.

– Lisäksi saimme hiljaisia signaaleja, että siellä on jotain käynnissä. Sen vuoksi aloimme jo ennen pandemian julistamista varastoida tehohoitorauhoitteisiin tarvittavia lasiampulleja, kumikorkkeja ja täyttölaitteiden materiaaleja – joista tiesimme, että niistä tulisi kova taistelu myös pandemian aiheuttaman rokotteiden kysynnän takia.

Kun tehohoidon rauhoitteiden kysyntä keväällä 2020 nelinkertaistui teho-osastojen täytyttyä covid-potilaista, ne loppuivat monesta maasta. Varautumisensa takia Orion pystyi lisäämään tuotantoaan ja viemään rauhoitteita Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, minne se normaalistikin vie niitä. 

– Voi hyvin sanoa, että Orionin Espoon injektiotuotanto piti monen maan tehohoidon pyörimässä tiukkoina pandemiakuukausina, Maksimainen painottaa.

Logistiikkaa ja Kiina-riskejä

Lääkeyritys keskittyy omassa varautumisessaan pitkälti samoihin asioihin kuin muukin teollisuus. 

– Tärkeä kokonaisuus ovat materiaalien, laitteiden ja niiden varaosien saatavuus. Niitä pitää olla joko omissa varastoissa tai alihankkijoilla. Teemme tiivistä yhteistyötä koko arvoketjun kanssa, Maksimainen sanoo. 

– Logistiikka on myös keskeisiä varautumisen kohteita. Sen tärkeys havainnollistui pandemian aikana, kun laivat ja kontit olivat väärissä paikoissa, lentorahti ajoittain pysähdyksissä ja rekoista ja niiden kuljettajista pulaa.

Pitkät logistiset ketjut ovat haavoittuvia. Hurme sanoo, että rahtien varmistamisen kriittisyys tuli koko teollisuudelle yllätyksenä. Nyt uutena Kiina-riskinä ovat tulleet kaupunkien ja alueiden sulkemiset, jotka edelleenkin jatkuvat.

– Nyt Ukrainan sodan myötä korostuu energian hinta ja saatavuus, mihin olemme kyllä valmistautuneet. Mutta vaikka me olisimme varautuneet, meidän on vielä varmistettava, että toimittajamme ovat tehneet samoin, hän lisää.

– Maakaasun asema ei ole meillä kovin iso ja se on korvattavissa. Yleiselle hintojen nousulle emme sen sijaan voi mitään.

Suomen kaltaisessa pienessä maassa viranomaisiin on tiivis keskusteluyhteys myös varautumisen osalta. Kilpailijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä rajoittaa kilpailulainsäädäntö. Viranomainen luo pelisäännöt, Maksimainen muistuttaa. 

Myös kyberuhkat on tunnistettu vahvasti.

– Olemme mukana niitä torjuvissa verkostoissa, turvanneet järjestelmämme ja erottaneet kriittiset verkot avoimesta internetistä, Hurme kertoo.

– Tietojärjestelmien kaatuessa pystyisimme siirtymään tietyssä mittakaavassa manuaaliin toimintaan, mutta jos tulisi kansallinen hyökkäys, menisimme varmaankin joksikin aikaa polvillemme. Sellaisessa tilanteessa toki auttaisivat apteekkien ja lääketukkujen varastot, eikä järjestelmiemme kaatuminen romahduttaisi Suomen lääkehuoltoa ainakaan heti.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)