Vuosi 2021 paketissa

Palvelimme jäseniä aktiivisesti

 • Tarjosimme tuhansille jäsenille henkilökohtaista neuvontaa työ- ja virkasuhteisiin, jäsenmaksulaskutukseen sekä jäsenpalveluihin ja -etuihin liittyen 
 • Toteutimme kaikille jäsenille suunnatun jäsenkyselyn, jonka tuloksia käytämme toimintamme kehittämisessä
 • Julkaisimme uudistetun www.loimu.fi-sivuston kolmella kielellä
 • Julkaisimme uudistetun Loimu-verkkolehden
 • Kasvatimme urapalveluidemme käyttäjämääriä ja jäsentyytyväisyyttä
 • Järjestimme 7 toimialakohtaista palkka- ja työsuhdeiltaa
 • Rakensimme opiskelijoille Kesäksi töihin -verkkovalmennuksen
 • Tarjosimme ensi kertaa koko maan laajuisesti Rekryboosteri-vertaisryhmäpalvelua työnhakijoille

Valvoimme jäsenten etua työelämässä

 • Olimme vahvasti mukana YTN:n ja JUKOn valmistautumisessa TES- ja VES-neuvotteluihin eri sektoreilla ja toimialoilla
 • Olimme vahvasti mukana rakentamassa YTN:läistä ja jukolaista työtaisteluvalmiutta 
 • Toimimme JUKOn kummiasiamiesjärjestönä luottamusmiesten tukena 11 eri valtion virastossa ja tutkimuslaitoksessa  
 • Toimimme aktiivisesti YTN:n taustaryhmätoiminnassa loimulaisilla toimialoilla
 • Toimimme merkittävässä roolissa yliopistosektorin TES-työryhmissä ja järjestöjen yhteistyönä toteutetussa yliopistosektorin Työehtosoppa-viestintäkampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa

Haimme kasvua ja vahvistumista järjestönä

 • Saavutimme ennätyskorkean kokonaisjäsenmäärän kasvun
  7,1 prosenttia.
 • Toteutimme opiskelijatoiminnan uudistamisen projektin, jossa selkeytimme toimijoiden rooleja ja vastuita
 • Kehitimme vastavalmistuneiden jäsenhankintaa ja jäsenten palvelukonseptia 

Kehitimme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista

 • Kehitimme opiskelijajäsenten työelämäyhteyksiä
 • Toimimme vastuukouluttajana useilla luottamusmies- ja henkilöstöedustajakursseilla
 • Edustimme Akavaa opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumeissa loimulaisilla aloilla

Paransimme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä

 • Pidimme Akavan vaikuttamistyössä esillä loimulaisille aloille tärkeitä teemoja  
 • Edustimme Akavaa kansallisessa biotalouspaneelissa ja kansallisessa kestävän kehityksen toimikunnassa
 • Vaikutimme merkittävissä rooleissa useissa loimulaisten alojen järjestöissä ja toimielimissä 

Toimimme loimulaisten äänitorvena

 • Veimme eteenpäin digimediahuone-hanketta mediaviestinnän vahvistamiseksi
 • Jatkoimme some-kanavien kehittämistä

Rakensimme loimulaista yhteisöllisyyttä

 • Tuimme Loimun jäsenyhdistysten toimintaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti
 • Paransimme jäsenyhdistysten näkyvyyttä Loimun verkkosivuilla ja jäsenviestinnässä
 • Suunnittelimme Loimun 5v-juhlavuoden jäsentapahtumia sekä niihin liittyvää viestintää ja jäsenhankintaa
 • Loimme Open Badge -sertifikaatit tunnustamaan opiskelija-aktiivien panosta loimulaiselle yhdistystoiminnalle 

Kannoimme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta

 • Jatkoimme toimenpiteitä Loimun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
 • Liityimme WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmään. 
 • Osallistuimme Akavan ja 4H-liiton yhteiseen Taimiteko-hankkeeseen 

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)