Julkisella sektorilla odotusten mukaiset ratkaisut

Viimeiset vuodet on eletty varsin haastavia aikoja ja niiden keskellä ison työmarkkinaneuvottelukierroksen läpivieminen on ollut liitoille melkoinen urakka.

Odotukset sopimusten tasolle olivat jo lähtökohtaisesti korkeat, kun inflaatio oli jo ennen neuvotteluiden alkua nirhaissut merkittävästi palkansaajien ostovoimaa eli vähentänyt jokaisen ruokaostoksiin ja kulutukseen käytettävää rahaa. Puolin ja toisin oltiin samaa mieltä siitä, että palkansaajien saamilla korotuksilla voidaan ja pitääkin tukea kulutuksen kautta yrityksiä ja palveluita sekä ylläpitää yhteistä hyvinvointia. Ei kuitenkaan ollut helppoa löytää yhteisymmärrystä siitä, mikä olisi palkansaajien kannalta riittävän tuntuva korotus ja samalla yhteiskunnan tasapainoa ylläpitävä ratkaisu. Sopimusten synnyttämiseen vaadittiinkin monilla aloilla työtaistelutoimia. 

Valtion henkilöstön osalta neuvottelut käynnistyivät hyvissä ajoin ja hyvässä hengessä viime vuoden puolella. Ne etenivätkin jo mukavasti, mutta sitten työmarkkinoiden mekanismit keskeyttivät neuvottelut joksikin aikaa ja jäätiin odottamaan yksityisen sektorin vientialojen sopimusten syntymistä. Tärkeäksi asiaksi tällä kierroksella nousi myös perhevapaan palkallisuuden parantaminen tasa-arvoisuutta kasvattavaksi. Valtiolle syntyi helmikuun lopulla neuvotteluratkaisu, joka oli Jukon valtionneuvottelukunnan mielestä varsin kelvollinen ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Syntynyt ratkaisu koostui yleiskorotuksista sekä kertaerästä ja oli samaa tasoa kuin yksityisen sektorin ratkaisut.

Kunta- ja hyvinvointisektoreilla oli voimassa edellisenä vuonna syntynyt useampi vuotinen sopimus, joka sisälsi niin sanotun perälautakirjauksen. Siinä palkankorotukset kytkettiin viime vuoden sovintoesityksissä kolmen yksityisen alan palkankorotuksiin. Verrokkialoina ovat teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja kuorma-­autoalan työehtosopimus. Viime vuonna tehtyihin sopimuksiin saatiin neuvoteltua lisäkorotusta 3,2 prosentin verran, kun lasketaan yhteen palkankorotukset ja kertaerä.

Sopimukset eivät synny itsestään. Kiitos siis neuvottelijoille ja kaikille niille toimijoille, jotka olivat rakentamassa jukolaista neuvottelukoneistoa. Palkankorotuksiin ja muihin sopimuskohtiin voit tutustua Jukon nettisivuilla www.juko.fi. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)