Kolumni: Loimu ja yliopistot yhteisellä asialla

Yliopistosektori on meillä Loimussa erittäin merkittävä toimiala. Jäsenistämme noin 20 prosenttia työskentelee yliopistojen palveluksessa, yleensä opetus- ja tutkimustehtävissä. Loimun jäsenten suurin yksittäinen työnantaja on Helsingin yliopisto.

Loimun yliopistoissa työskentelevät jäsenet tekevät tärkeää työtä. He tuottavat loimulaisten tieteenalojen viimeisintä tutkimusta ja kouluttavat loimulaisten alojen osaajia asiantuntijatehtäviin useille eri toimialoille ja sektoreille.

Loimulaisten alojen yliopisto-opetusta antavat tällä hetkellä Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot. Nämä kaikki arvostetut opinahjot ovat meille paitsi merkittäviä jäsentemme työnantajia, myös merkittäviä keskustelukumppaneita työelämäkysymyksissä. On nimittäin sekä koko Suomen että Loimun jäsenten hyvinvoinnin ja menestyksen kannalta erittäin merkityksellistä, että loimulaisilta tieteenaloilta valmistuu yliopistoista sellaisia maistereita, joilla on työnantajien arvostamaa ja tarvitsemaa substanssi- ja muutakin osaamista.

Olemme aloittaneet Loimussa tänä syksynä projektin, jonka aikana tiivistämme yhteistyötämme ja keskusteluyhteyttämme loimulaisia tieteenaloja opettavien ja tutkivien yliopistojen kanssa. Olemme syksyn aikana tavanneet useiden yliopistojen luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten oppiaineiden tiedekuntien ja yksiköiden johtohenkilöitä ja käyneet heidän kanssaan hedelmällisiä keskusteluja siitä, mitä yhteistyötä yliopistojen on mahdollista tehdä kaltaisemme akateemisen ammattijärjestön kanssa.

On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka kiinnostuneita loimulaisten tieteenalojen johtajat yliopistoissa ovat yhteistyömahdollisuuksista. Tämä konkretisoituu muun muassa keskusteluihin siitä, kuinka loimulaisilta tieteenaloilta valmistuvien maistereiden ymmärrys toimialojemme työmarkkinoista, työelämästä ja siellä eteen tulevista mahdollisuuksista saatetaan mahdollisimman korkealle tasolle jo ennen maisteriksi valmistumista. Korkeatasoinen pääainetieteen substanssiosaaminen on luonnollisesti se tärkein yliopistotutkinnon tuottama anti ja tuoreen maisterin myyntivaltti työmarkkinoilla, mutta sitä paremmat mahdollisuudet vastavalmistuneella on päästä toteuttamaan itseään ja löytää oma polkunsa työelämässä, mitä paremmin hän ymmärtää, mitä kaikkea hänen tutkinnollaan voikaan työelämässä tehdä.

Ensi vuosi on Loimun 5-vuotisjuhlavuosi. Kierrämme vuoden aikana kaikki loimulaiset yliopistokaupungit ja järjestämme niissä muun muassa jäsentapahtumia. Samalla jatkamme keskusteluja yliopistojen kanssa edeten toivottavasti kohti tulevaisuuden konkreettisia yhteistyöhankkeita. On hienoa tehdä yhteistyötä, kun yhteinen tavoite eli loimulaisia kouluttavien yliopistojen, loimulaisten toimialojen ja Loimun jäsenten hyvinvointi ja menestys, on helppo löytää.  

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)