Kolumni: Tulevaisuuden toivot suhtautuvat toiveikkaasti tulevaisuuteensa

Tässä lehdessä kerromme tuoreeltaan Loimun opiskelijoiden työmarkkinatutkimuksen tuloksista. Yhdessä jokavuotisen koko jäsenistöllemme tehtävän työmarkkinatutkimuksemme kanssa opiskelijoiden työmarkkinatutkimus tuottaa meille tärkeää tietoa, jota käytämme muun muassa edunvalvonnassa, palkkaneuvonnassa, palkkasuositusten laatimisessa sekä työelämän palveluidemme suunnittelemisessa ja suuntaamisessa.

Opiskelijajäsentemme työskentely painottuu luonnollisesti kesäkauteen, mutta noin puolet työskenteli myös lukuvuosien aikana. Lukuvuoden aikana työskentelevistä opiskelijajäsenistä 55 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla, 27 prosenttia yliopistoissa ja vain 10 prosenttia valtion ja kuntien palveluksessa. Toivottavasti tämä ei aiheuta valtiolle ja kunnille liikaa takapakkia kilpailussa parhaista loimulaisten alojen osaajista.

Opiskelijat ovat monin tavoin kärsineet koronapandemiasta. Tenttejä on pystynyt tekemään etänäkin, mutta opiskeluaikana koettu yhteisöllisyys, uusiin ihmisiin tutustuminen ja opiskeluaikoihin tärkeänä osana kuuluva elinikäisten ystävyyssuhteiden solmiminen on ollut normaaliaikoja vähäisempää. Työrintamalla oli kuitenkin ilahduttavaa huomata, että peräti 80 prosenttia opiskelijajäsenistämme ei ollut kokenut pandemian vaikuttaneen heidän lukuvuoden aikaiseen työskentelyynsä ja yli puolet sanoi, ettei ollut huomannut vaikutusta kesätöihin. Tekijöitä siis riittää ja työtä edelleen on, vaikka ei aivan normaaliaikojen tapaan.

Itselleni tärkeintä oli lukea opiskelijajäsentemme positiivisesta asenteesta tulevaisuuteen. Neljä viidestä vastaajasta uskoi työllistyvänsä opiskelualaansa ja tutkintotasoaan vastaaviin työtehtäviin tulevaisuudessa. Tämä on hienoa kuulla, koska loimulaisten alojen työmarkkinoilla meidän tavoitteemme on, että 1) loimulaisilla on työtä, 2) loimulaisilla on koulutustaan vastaavaa, mielekästä ja kiinnostavaa työtä ja 3) loimulaiset saavat työstään käyvän korvauksen ja heillä on reilut työehdot.

Uravaihtoehtojen pohtimiseen opiskelijajäsenemme kaipasivat lisää tukea. Alle kolmannes koki saaneensa omalta korkeakoulultaan riittävästi tukea tässä erityisesti valmistumisvaiheeseen liittyvässä tärkeässä asiakokonaisuudessa. Vastauksia lukiessa minulle tulikin vahva tunne siitä, että olemme oikealla asialla, kun olemme tehneet investointeja Loimun urapalveluihin, jotka ovat myös opiskelijajäsenten käytössä. Tärkeä ja oikeansuuntainen on myös tavoitteemme tiivistää yhteistyötä loimulaisia aloja kouluttavien yliopistojen kanssa erityisesti loppuvaiheen opiskelijoille suunnatussa työelämään liittyvien tietojen ja taitojen jakamisessa, työstämisessä ja kouluttamisessa.

Kiitos vielä kerran kaikille opiskelijoiden työmarkkinatutkimukseen vastanneille. Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa meitä työssämme teidän kaikkien puolesta!

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)