Kolumni: Työelämän navigaattori

Tämä kolumni on alun perin kirjoitettu englanniksi Loimun kansainvälisille jäsenille. Suomenkielisessä tekstissä näkökulmaa on hieman muutettu. Lue alkuperäinen englanninkielinen teksti tästä.

Moni muualta muuttanut saattaa olla hukassa Suomen työmarkkinoilla, erilaisten kirjainlyhenteiden ja ay-slanginaallokoissamerellä, mutta he eivät ole yksin asian kanssa – niinhän myös me suomenkieliset suomalaiset välillä olemme. 

Miten tämän selittäisi lyhyesti työtoverille, jolle järjestelmämme ei ole tuttu? Suomessa työvoima jaetaan kolmeen palkansaajaryhmään: työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Monissa maissa on kyllä yleistä kuulua ammattiliittoon, jos kuuluu työntekijöihin. Mutta me ammattiliittoon kuuluvat ylemmät toimihenkilöt olemme pohjoismainen erikoisuus maailmanlaajuisesti. 

Monet palkansaajien edut suomalaisilla työmarkkinoilla juontavat juurensa ammattiliittojen vahvasta läsnäolosta historiassa. Itse asiassa monia etuja pidetään usein itsestäänselvyyksinä, vaikka ne neuvotellaan kollektiivisesti liittojen lisäyksinä täydentämään ja täsmentämään työlainsäädäntöä. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita palkkojen yleiskorotukset, lomaraha, palkallinen sairausloma, palkallinen vanhempainvapaa sekä matkakorvaus. Nämä työlainsäädännön lisäykset neuvotellaan osana työehtosopimuksia, jotka tehdään ammattiliittojen ja työnantajien järjestöjen välillä neuvottelupöydässä. Neuvottelut perustuvat aina edelliseen sopimukseen, joten työntekijöiden etujen kehitys on jokseenkin kumulatiivinen. On tärkeää kuulua ammattiliittoon, eikä pelkästään työttömyyskassaan, jotta pidetään yllä liittojen kattavuutta ja siten voidaan neuvotella kollektiivisesti. Vain ammattiliitot valvovat palkansaajien etuja, työskentelivätpä he sitten työpaikalla missä tahansa työntekijäryhmässä.

Luottamusmiehet valitaan paikallisesti neuvottelemaan näiden valtakunnallisten työehtosopimusten soveltamisesta ja valvomaan niiden noudattamista työpaikkatasolla – mutta ei siinä kaikki. Sanotaan, että luottamusmies toimii myös asianajajan, psykologin, terapeutin ja papin korvikkeena. Oma kokemukseni luottamusmiehen tehtävässä on osoittanut, että sanonta ei ole kaukana totuudesta. Mutta voit olla varma, että on erittäin palkitsevaa auttaa työtovereita ja yhdessä ajaa työntekijöiden paikallisia yhteisiä etuja!

Kuitenkaan ammattiliitot, kuten Loimu, eivät ole olemassa vain työehtosopimusten vuoksi, vaan tarjoamme myös paljon tukea urasi kaikissa vaiheissa sekä verkostoitumista luonnon-, ympäristö- ja metsätieteiden alalla. Kansainvälisille, muista maista tulleille jäsenillemme olemme myös äskettäin perustaneet oman verkoston (International Members Advisory Board IMAB) kuullaksemme paremmin heidän ääntänsä ja tarpeitansa tulevaisuudessa. Suomen työmarkkinat tarvitsevat kansainvälisiä ammattilaisia, ja Loimu on tukemassa heitä koko heidän urapolkunsa ajan.

Voimme myös kaikki kannustaa kansainvälisiä jäseniämme olemaan aktiivisia sekä rohkaistumaan ja asettumaan ehdokkaaksi, kun työpaikalla seuraavan kerran järjestetään luottamusmiesvaalit. Tai vaikkapa asettumalla ehdokkaaksi ensi vuoden Loimun valtuustovaaleissa! 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)