Loimun toimisto sai WWF Green Office -sertifikaatin

Loimun toimisto on saanut kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n Green Office -sertifikaatin tunnustuksena ympäristötoimistaan.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennetään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta.

Loimu haluaa olla osaltaan mukana toteuttamassa kestävää tulevaisuutta ja hakeutui WWF:n Green Office -ympäristöohjelmaan jo vuonna 2021.

Sertifikaatin myöntämistä edelsivät itsearviointi, jolla selvitettiin ympäristövaikutuksia. Sen jälkeen laadittuun ympäristöohjelmaan kirjattiin toimenpiteet, jotka liittyvät toimiston sähkönkulutukseen, ympäristöasiat huomioiviin hankintoihin sekä henkilöstön matkustukseen.

Myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Loimun toimiston ja henkilöstön toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä ja että olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa. 

Ympäristöystävällisiä valintoja tehtiin jo ennen ympäristöohjelmaan siirtymistä. Olemme laskeneet oman toimintamme hiilijalanjäljen vuodesta 2018 alkaen ja tehneet pitkäjänteistä ja menestyksekästä työtä sen pienentämiseksi. Green Office -ympäristöjärjestelmä auttaa meitä säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastelemaan toimintamme ympäristövaikutuksia sekä vertaamaan mm. hiilidioksidipäästöjämme muiden organisaatioiden päästöihin.

Seuraava WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tarkastus Loimun toimiston toimintaan tehdään keväällä 2026. Vuosittain tehdään muun muassa hiilijalanjäljen laskenta.

Loimun hiilijalanjälki pienentynyt

Loimun toimiston hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 37,24 tCO₂, mikä on 6,6 % pienempi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 39,89 tCO₂. Hiilijalanjälki pieneni erityisesti vähäisemmän energiankulutuksen ansiosta, mikä johtui kiinteistön lämmitysjärjestelmän kehittämisestä ja siitä, että vuosi 2022 oli tavanomaista lämpimämpi. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi, kun Aikatalo ja siinä oleva toimistomme siirtyivät uusiutuvan energian sähkösopimukseen 1.1.2021. 

Koronapandemian rajoitukset vaikuttivat vuosien 2020–21 liikkumisen päästöihin vähentäen ne lähes nollaan. Vuonna 2022 vietimme Loimun 5-vuotis­juhlavuotta, ja juhlavuoden tapahtumat kahdeksalla paikkakunnalla lisäsivät liikkumisen päästöjä. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja, sillä Loimun jäsenmäärän kasvu 5,9 % vuonna 2022 ja 7,1 % vuonna 2021 kasvattaa samalla palveluiden, hankintojen ja liikkumisen päästöjä. 

wwf.fi/greenoffice

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)