Numero 2/2023

Lehden etusivulle
14.4.2023 Nyt

Antarktiksen luonto teki vaikutuksen merijään tutkijaan

Tutkijan työ voi joskus viedä tekijänsä paikkoihin, jotka jäisivät muuten saavuttamattomiin. Näin kävi merijäätä tutkivalle Jaakko Seppäselle, joka teki kaksi ja puoli kuukautta kestäneen matkan Ant­arktikselle. Retken iso kokemus oli luonto, johon ihmisen kosketus on vaikuttanut vasta vähän.

14.4.2023 Nyt

Kiertotalouden ratkaisuja tekstiiliteollisuuteen

Rester Oy kerää yritysten poistotekstiilejä sekä tuotannon sivuvirtoja ja jalostaa niistä mekaanisesti uusiokuitua. Tekstiiliteollisuus kaipaa edelläkävijöitä, jotka muokkaavat valmistusprosessejaan ympäristöystävällisemmiksi.

14.4.2023 Nyt

Tekoäly avustaa myös luonnontieteilijöitä

OpenAI:n julkaisema ChatGPT-tekoäly on saanut monen luonnontieteilijänkin pohtimaan ammatillista tulevaisuuttaan. Luonnontieteen piirissä tekoälyä voidaan hyödyntää monella muullakin tapaa kuin teksteihin liittyvissä tehtävissä. Tekoälyjen luotettavuuden varmistamisessa on vielä paljon työtä, tulokset perustuvat todennäköisyyksiin eivätkä niiden perusteet ole täysin avattavissa.

14.4.2023 Työelämä

Määräaikaisuudet ovat sitkeä riesa

Työsuhteen määräaikaisuus on jo sinänsä ongelma – se aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta, kun toimeentulosta ja uranäkymistä pidemmällä tähtäimellä ei ole takeita. Ongelmaa kärjistää lisäksi se, että määräaikaisissa työsuhteissa palkkataso on huomattavasti vakinaisia työsuhteita matalampi.

Vetyhypetys 3.0

Vedyn tuotantoa ja käyttöä yritetään nyt tosissaan skaalata sellaiseen mittakaavaan, että sillä olisi merkitystä ja energiavaikutusta.

14.4.2023 Työelämä

Pääkirjoitus: Työelämän tasa-arvoloikka

Työnantajapuolella vastustettiin joillain aloilla jopa jääräpäisesti työntekijäpuolen tavoitteleman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla – ja samalla myös perhe-elämässä.

14.4.2023 Työelämä

Joustot pidentävät työuria

Erilaiset työaikojen tai työjärjestelyjen joustomahdollisuudet helpottavat työssä jaksamista eri elämäntilanteissa, eikä työura pääty automaattisesti vielä eläkkeelle jäädessäkään.