Työ- ja virkaehtosopimukset loimulaisilla aloilla

Valtion uusi virka- ja työehtosopimus tuli voimaan 1.3.2023 ja on voimassa 28.2.2025 asti. Sopimuskauden palkankorotukset ovat yhteensä 6,0 %, ja lisäksi maksetaan kertaerä huhtikuussa 2023. 

1.5.2023 yleiskorotus 3,5 %. Huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, vähintään 500 euroa.  

1.3.2024 yleiskorotus 2 % ja 0,5 %:n virastoerä 

Korotusten lisäksi saatiin parannusta palkallisiin perhe­vapaisiin ja useita pieniä, mutta tärkeitä muutoksia työehtoihin. Lue lisää JUKOn verkkosivuilta
www.juko.fi/valtio

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista saavutettiin ratkaisu 7.3.2023. 

2023 palkat nousevat keskimäärin 4,1 %

  • 1.6. yleiskorotus 2,2 %
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,7 %
  • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 1,2 %
  • Kertaerä 467 € kesäkuun lopussa

2024 palkat nousevat keskimäärin 4 %

  • 1.2. palkkaohjelma: keskitetty järjestelyerä 0,4 %
  • 1.6. yleiskorotus 2,27 %
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,73 %
  • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 0,6 %

Lue lisää JUKOn sivuilta www.juko.fi/kunta

Työterveyslaitoksen työehtosopimus vuosille 2023–2025 on hyväksytty. Vuonna 2023 kaikkien työehto­sopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat 4 % 1.8. Huhtikuun palkanmaksun yhteydessä maksuun tulee 400 euron kertakorvaus.

Yliopistoihin on saavutettu neuvottelutulos , mutta sen sisältö ei vielä julkinen lehden mennessä painoon.
Lue lisää JUKOn sivuilta www.juko.fi/yliopisto tai www.yliopistotes.fi.

Yksityinen sektori, YTN:n sopimukset – lisää tietoa sopimuksista www.ytn.fi

Kemian alalla saavutettiin neuvottelutulos 29.3. mutta sen sisältö ei ole vielä julkinen lehden mennessä painoon. Seuraa tilannetta YTN:n verkkosivuilta www.ytn.fi

Suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus on voimassa 22.2.2023–30.11.2024. Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti, ja mikäli palkkaratkaisua ei saada, noudatetaan ns. perälautaa. Perhevapaista sovittiin, että ei-synnyttävän vanhemman palkallisten vapaiden määrä nousee 6 arkipäivästä 32:een. Synnyttävän vanhemman palkallisten perhevapaiden määrä lyhenee 4 arkipäivää yhteensä 72 arkipäivään.

Teknologiateollisuuden sopimuksessa palkkaratkaisu antaa mahdollisuudet neuvotella paikallisesti hyvän palkkaratkaisun ja sen perälautamääräys takaa kaikille korotuksen, mikäli palkkaratkaisua ei saada paikallisesti sovittua. Sopimus tuo myös palkallista vapaata synnyttävälle vanhemmalle on 40 arkipäivän raskausvapaan jälkeen 32 arkipäivän vanhempainvapaa. Sama 32 arkipäivää on myös ei-synnyttävälle vanhemmalle. 

Yksityisen laboratorioalan uusi työehtosopimus tuli voimaan 3.3.2023. Palkankorotukset ns. yleisen linjan mukaiset sekä perhevapaaratkaisu, jossa on raskaus­vapaan ajalta 40 ja vanhempainvapaan ajalta 32 arkipäivää palkallista aikaa. 

Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksesta syntyi ns. yleisen linjan mukainen neuvotteluratkaisu 17.2.2023. 

Loimun omat sopimukset

Metsäbiotalouden asiantuntijoiden työehtosopimuksessa syntyi neuvotteluratkaisu 10.3.2023 ja Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa 17.3.2023. Kaksi­vuotisten sopimusten palkkaratkaisut noudattelevat Teollisuusliiton mallia teknologiateollisuudessa ja niihin sisältyy perhevapaaratkaisu. 

Metsähallituksen työehtosopimusneuvottelut ovat kesken vielä lehden mennessä painoon. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)