Pääkirjoitus: Jäseniltä vahva tuki neuvottelukierrokselle

Syys-lokakuun vaihteessa toteutetun Loimun jäsenkyselyn ensimmäiset tulokset on saatu, ja ne olivat rohkaisevaa luettavaa. Edellinen kysely toteutettiin syksyllä 2018, jolloin Loimu oli ollut toiminnassa vajaat kaksi vuotta. Siihen verrattuna jäsenkunnan Loimu-tuntemus on ilahduttavasti parantunut.

Niiden jäsenten joukko, jotka olivat olleet yhteydessä Loimun työ- ja virkasuhdeneuvontaan, oli kasvanut jonkin verran edellisestä kerrasta. Myös niiden osuus, jotka olivat olleet yhteydessä uravalmennukseen, palkkaneuvontaan ja työnhakuun liittyvissä asioissa, oli kasvanut. Jäsenten kokemukset siitä, että Loimun toiminta on laadukasta, sitä kehitetään innovatiivisesti ja se palvelee jäsenkuntaansa hyvin, olivat parantuneet edellisestä kerrasta.

Työmarkkinaedunvalvonnan osa-alueista kaikkein tärkeimpänä pidettiin palkkatasoon ja palkankorotuksiin vaikuttamista. Sen lisäksi tärkeysjärjestyksen kärkeen nousivat työllisyyden edistäminen, määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen sekä työehtosopimusten saaminen sellaisille aloille, joilla niitä ei ole.

Työnantajapuolelta esitetty, ja joillain aloilla jo toteutettukin, vaatimus siirtymisestä keskitetystä sopimisesta paikalliseen työehdoista sopimiseen työpaikka- tai yritystasolla sai kannatusta vain pieneltä vähemmistöltä. Selkeästi eniten kannatusta sai vaihtoehto, että neuvottelujärjestöt, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN, sekä aloja edustavat ammattiliitot ja työnantajajärjestöt sopivat työehdoista omalla alallaan. Seuraavaksi eniten kannatettiin vaihtoehtoa, että palkansaajia ja työnantajia edustavat keskusjärjestöt sopivat raamit, jotka koskevat kaikkia aloja.

Meillä on taas edessämme tiukaksi ennustettu työmarkkinaneuvottelukierros kaikilla työnantajasektoreilla, ja keskustelu tavoitteista on monilla aloilla jo käynnistynyt. Loimun jäsenkunnasta nousi kiistattomasti vahva tuki kollektiiviselle edunvalvonnalle ja neuvottelutoiminnalle – lämmin kiitos kaikille teille, jotka käytitte aikaanne vastaamiseen!

Jäsenkyselyn tuloksia esitellään lehden seuraavassa numerossa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)