Pääkirjoitus: Kaikki ulos ja uusi järjestys?

Työnantajapuolella otettiin etukenoa kevätsiivoukseen, kun Teknologiateollisuus ry ilmoitti maaliskuun lopussa, että se luopuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja siirtää vastuun siitä uuteen, erilliseen työnantajayhdistykseen. Jatkossa sen jäsenyritykset joutuvat siis valitsemaan, ovatko mukana valtakunnallisessa työehdoista sopimisessa vai eivät. Aika näyttää, mitä muilla sopimusaloilla tapahtuu.

Tavoitteena on toimialan työehtosopimusten yleissitovuuden romuttaminen ja siirtyminen yrityskohtaisesti neuvoteltaviin sopimuksiin, eli niin sanotusti paikalliseen sopimiseen. Perusteluna esitetään muun muassa, että hyvin toimiva paikallinen sopiminen ja yrityskohtaiset työehdot ovat aina vain tärkeämpiä, jotta vientiyritykset voivat menestyä kansainvälisillä markkinoilla, yritysten tilanteet kun vaihtelevat.

Tosiasiassa teknologiateollisuudessa, kuten monilla muillakin aloilla, ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus mahdollistaa jo nykytilanteessa laajan paikallisen sopimisen. Valtakunnallisella työehtosopimuksella on turvattu perusasiat. Työehdot eivät koskaan ole olleet itsestään selviä, vaan niiden neuvotteleminen työehtosopimuksiin on ollut pitkä historiallinen prosessi, joka on edellyttänyt myös palkansaajapuolelta paljon sopeutumista erilaisissa talouden ja politiikan tilanteissa. Palkansaajien etu kuitenkin on, että työehdoista sovitaan valtakunnallisesti myös jatkossa. Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo avaa kolumnissaan tarkemmin työehtosopimusten yleissitovuuden hyötyjä ja merkitystä hyvälle, kaikkia osapuolia hyödyttävälle työmarkkinapolitiikalle. Lue Mikon kolumni sivulta 23.

Akavalaisten neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN edustaa teknologiateollisuuden alalla noin 60 000 ylempää toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Nyt katsomme rauhassa, minkälaiseksi alan uusi työnantajayhdistys muodostuu ja mitä muilla aloilla tapahtuu. Teknologiateollisuuden nykyiset sopimukset ovat kuitenkin voimassa marraskuun loppuun asti, eikä työsuhteen ehdoille sitä ennen tapahdu mitään. Tavoitteemme on totta kai valtakunnallinen ja yleissitova työehtosopimus, mutta haluamme olla sopija myös tulevissa yrityskohtaisissa ratkaisuissa. Niidenkin neuvottelemiseen löydetään varmasti toimivat ratkaisut.

Uudessa, muuttuvassa tilanteessa palkansaajapuolen järjestäytymisellä on voimakkaasti kasvava merkitys. Ammattiliittojen asiantuntemus ja tuki neuvotteluissa on ratkaisevassa roolissa niillä työpaikoilla, joilla kuulutaan liittoon ja halutaan sopia työehdoista. Nyt jos koskaan kannattaa olla tyytyväinen, että kuuluu liittoon – ja varmistaa, että työkaverikin kuuluu.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)