Pääkirjoitus: Rakentavaa palautetta

Marras-joulukuun taitteessa toteutettiin Loimu-lehden lukijakysely, ja raportti saatiin tammikuussa. Kyselyyn vastasi 1 655 loimulaista – kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn tulosten perusteella lukijat ovat tyytyväisiä lehteen kokonaisuutena. Erittäin hyvät arviot annettiin siitä, että lehti on luotettava ja toimitettu ammattitaitoisesti. Se myös käsittelee ajankohtaisia asioita ja on kiinnostavasti kuvitettu. Kiinnostavimpina aihepiireinä mainittiin ajankohtaiset ilmiöt ja tutkimus sekä oman alan näkymät ja kehittyminen, ja niiden käsittelyä myös toivottiin enemmän. Moni toivoi enemmän omaa alaa käsitteleviä juttuja – mutta moni oli myös sitä mieltä, että on avartavaa lukea muihin aloihin liittyviä juttuja.

Kun Loimun toiminta käynnistyi 2017, yhdistymisen seurauksena syntyi vielä edeltäjäliittojakin paljon monialaisempi liitto, jonka jäseniä työskentelee kaikilla työnantajasektoreilla ja lukuisilla toimialoilla. Nyt 5-vuotiaan Loimu-lehden haasteeksi tuli tarjota kiinnostavaa luettavaa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti jäsenkunnalleen. Tähän haasteeseen pyrimme jatkossakin vastaamaan saadun palautteen pohjalta.

Loimu-lehdellä on aktiivinen, kattavasti eri loimulaisia aloja edustava toimitusneuvosto. Alkaneen kevätkauden aikana pureudumme toimitusneuvostossa kyselyn tuloksiin ja työstämme sitä, miten niiden perusteella kehitämme lehteä entistä paremmin teidän toiveitanne vastaavaksi.

Toivottavasti löydätte tästäkin numerosta kiinnostavaa luettavaa!

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)