Perhavapaauudistus vielä puolitiessä

Perhevapaauudistus astui voimaan jo elokuussa, mutta valtaosasta yksityisen sektorin työehtosopimuksia se puuttuu edelleen. Uusi laki takaa syntyvän tai adoptoidun lapsen vanhemmille oikeuden aiempaa tasapuolisempiin vanhempainvapaisiin, mutta siitä, maksetaanko näiden vapaiden ajalta palkkaa, sovitaan työehtosopimuksissa. Jos palkallisuudesta ei ole sovittu, saa raskaus- ja vanhempainvapaalta pelkän Kelan päivärahan. Useimmille lapsiperheille näiden ero on huomattava.

Julkinen sektori sen sijaan näytti esimerkkiä, ensimmäisenä uuden lain mukaiset perhevapaakirjaukset saatiin sisällytettyä valtion virka- ja työehtosopimukseen 2022 – 2024. Myös yksityisellä sektorilla yliopistojen työehtosopimuksessa 2022 – 2024 vanhempainrahakaudella molemmilla vanhemmilla on 32 ensimmäistä arkipäivää palkallisia.

Yksityisellä sektorilla vuoden 2022 alussa tehdyissä neuvotteluratkaisuissa perhevapaakysymyksistä ei kuitenkaan päästy sopimukseen, vaan ne siirrettiin työnantajien vaatimuksesta työryhmiin. Työryhmät eivät ainakaan isompien alojen työehtosopimusten osalta päässeet tuloksiin, joten perhevapaat ovat nyt keskeisenä osana meneillään olevaa työehtosopimusten neuvottelukierrosta. YTN:lle oli karvas pettymys, ettei asiaa saatu ratkaistua jo työryhmissä.

Miksi tahtoa toteutukselle ei löydy?

Joissain yrityksissä on jo käytössä malleja, joissa vanhempainvapaan palkallisuuden pituutta on kasvatettu ei-synnyttävän vanhemman osalta verrattuna aiempaan viikon isyysvapaaseen. Myös julkisella puolella perhevapaita koskeva kysymys on saatu ratkaistua. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi uudistus ei neuvotteluissa etene. Työryhmäkirjaukset eivät edellytä työnantajia toimimaan, mutta työryhmissä olisi kyllä mahdollista sopia samoin kuin esimerkiksi yliopistojen sopimuksessa, jos tasa-arvoasiat todella ovat tärkeitä.

On todella harmillista, että perhevapaauudistuksen toteutus ei ole edennyt, vaan se on edelleen ratkaistavien asioiden joukossa nyt meneillään olevissa, muutenkin haasteellisissa neuvotteluissa, joissa pitäisi pystyä sopimaan palkankorotuksista kiihtyvän inflaation ja kasvavien epävarmuuksien varjostamassa taloustilanteessa. Palkansaajien ostovoiman turvaamisen lisäksi olisi myös turvattava vanhemmuuden tasa-arvo.

Lue lisää yksityisen sektorin työsuhdeasioista.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)