Ekosysteemiobservatorio kerää seurantatiedot yhteen

Kesällä 2020 käynnistynyt nelivuotinen Suomen ekosysteemiobservatorio -hanke (FEO) on vastaus erilaisten pitkäaikaisseurantojen resurssien leikkaukselle ja niihin liittyvien raportointivelvoitteiden samanaikaiselle lisääntymiselle, kertoo hanketta vetävä SYKEn ryhmäpäällikkö Petteri Vihervaara. Valmistuttuaan FEO linkittää eri laitoksissa sijaitsevat seurantatietokannat ja jalostaa luontotietoa yhteismitalliseksi ja paikkatietomuotoon, ja saattaa tiedon aikaisempaa helpommin ja jopa automaattisesti tarvitsijoiden ulottuville. Hankkeessa ei kerätä uutta tietokantaa, vaan se linkittää SYKEn ja sen yhteistyökumppanien Luken, Metsähallituksen, Luomuksen, Suomen metsäkeskuksen sekä muiden toimijoiden tuottamia seuranta-aineistoja. 

– Käyttäjälle FEO tulee näyttäytymään sivustona, jonka kautta käyttäjät pääsevät tarkan ekosysteemitiedon äärelle. Keskitymme biodiversiteetti- ja ekosysteemiprosesseihin, sekä isojen ainekiertoprosessien, kuten hiilen ja ravinteiden, mallintamiseen ja mittaamiseen.

Luontotyyppeihin, biodiversiteettiin ja ekosysteemeihin liittyvä tieto on ollut hajallaan, mikä on tuottanut tiedon tarvitsijoille paljon ylimääräistä työtä. FEO:lla pyritään parantamaan tietojen yhteiskäyttöä ja hallittavuutta, ja löytämään uusia käyttäjäryhmiä seurantadatoille.

– Tarkasteltavana on koko ketju datan tuotannosta sen prosessointiin päätöksenteon tueksi. Suurin työ on aineistojen sovittamisessa ja yhteismitallistamisessa, mistä näkyy aikanaan käyttäjälle vain jäävuoren huippu.

SYKEn ja ympäristöministeriön laajapohjaiselle yhteistyöhankkeelle on myönnetty kuuden miljoonan euron rahoitus.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)