Opiskelijalle

Lehden etusivulle

Opiskelijoille ja nuorille asiantuntijoille suunnattuja, työelämään siirtymistä tukevia juttuja.

14.2.2023 Loimua

Virkistystoiminnasta vastapainoa opiskelulle

Loimun opiskelijayhdistykset järjestävät monenlaista toimintaa kampuksella ja vastaavatkin osaltaan jäsenistönsä virkistymisestä. Vuonna 2022 yhdistykset järjestivät tapahtumia opiskeluvuoden huippuhetkiin.

13.12.2022

Opiskelijasta kohti asiantuntijuutta

Uraa voi rakentaa yhden talon sisällä tai työpaikasta toiseen siirtyen. Jatkuva itsereflektointi helpottaa oman näköisen urapolun luomista.

13.12.2022

Kun moni asia muuttuu

Kun työpaikka vaihtuu, työkavereiden ja työtehtävien lisäksi moni muukin asia voi muuttua. Muutoksia tapahtuu etenkin, jos työpaikan lisäksi työnantajasektoria vaihtuu.