Hiilensidontaa metsissä, soilla ja tehtailla

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) vaatii huhtikuun alussa julkaisemassaan raportissa kaikkien yhteiskunnan sektoreiden nopeita päästövähennystoimia ja myös isoja muutoksia energiajärjestelmään. Energiatehokkuuden parantamisen ja fossiilisesta energiasta luopumisen ohella tarvitaan myös maankäytön päästöjen vähennyksiä, vähähiilisiä tuotteita ja ratkaisuja sekä hiilinielujen vahvistamista.

Hiilinielujen lisäämisellä on perinteisesti tarkoitettu metsittämistä ja metsäkadon torjuntaa sekä maatalousmaan tuottamien päästöjen leikkauksia ja hiilen sitomista maaperään. Uudessa raportissa painotetaan kuitenkin myös teknisten ja teollisten hiilinielujen merkitystä nimenomaan päästöjä nopeasti leikkaavina ratkaisuina. 

Sanasto

  • Power-to-X (P2X) prosesseja, joilla uusiutuvalla sähköenergialla
    valmistetaan synteettisiä polttoaineita tai muita yhdisteitä
  • Hiilipäästöjen talteenotto ja hyödyntäminen/varastointi (CCU/CCS)
  • Bioenergian hiilipäästöjen talteenotto ja hyödyntäminen/varastointi
    (Bio-CCU/CCS tai BECCS) 
  • Hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmasta (DAC) ja varastointi (DACS)

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)