Kolumni: Varmuutta

Kriisiaikoina, kuten meitä kohdanneen korona-pandemian tai Eurooppaa kohdanneen sodan aikana, huoltovarmuus on ensiarvoisen tärkeää.

Huoltovarmuustyön tavoitteissa ja keinojen valinnassa on otettava huomioon Suomen erityispiirteet, joita ovat kylmä ilmasto, syrjäinen sijainti, riippuvuus merikuljetuksista ja pitkät kuljetusetäisyydet.

Runsaat luonnonvarat, hyvä elintarviketuotantokyky sekä kehittynyt koulutus- ja hyvinvointijärjestelmä ovat esimerkkejä vahvuuksista, jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuutta. Vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään tilannetta, jossa mahdollisuus tuottaa tai hankkia ulkomailta huoltovarmuuden kannalta kriittisiä elintarvikkeita, tavaroita ja palveluita on väliaikaisesti vaikeutunut. Loimulaisittain kestävä metsien- ja ympäristönhoito, luonnon monimuotoisuus, bio- ja kiertotalous sekä korkeatasoinen tutkimukseen perustuva terveydenhoito ovat näiden synonyymejä. Loimulaiset ovat näiden erityispiirteiden osaajia ja asiantuntijoita.

Loimulaisia työskentelee myös monilla muilla huoltovarmuuden kannalta tärkeillä alueilla; esimerkiksi turvallisuussääpäivystyksessä, missä myös kriisiaikoina tuotetaan ilma-, meri- ja maaliikenteen kannalta tärkeitä säätiedotuksia ja -ennusteita ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Työskenteleepä loimulaisia myös puolustusvoimissa.

Myös yhteistyö julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken on edellytys toimivalle huoltovarmuudelle. Tähän päästään reilummalla työelämällä, missä työntekijöitä kuullaan ja heidän elämäntilanteensa huomioidaan työelämässä.

Suomalainen osaaminen on jo nyt maailman huippuluokkaa, mutta nostamalla se maailman parhaaksi parannamme myös huoltovarmuuttamme.

Myös työelämässä tarvitaan varmuutta ja kuuluminen ammattiliittoon on yksi tätä varmuutta tuova tekijä. Loimun edunvalvontatiimiltä saa asiantuntevaa apua työelämän ongelmissa ja uravalmennustiimiltä saa hyviä neuvoja urallaan etenemiseen.

Loimu on viisivuotisen olemassa olonsa aikana vuosi vuodelta vahvistunut ja jatkaa koko ajan vahvistumistaan ja pyrkii tuomaan jäsenistölleen varmuutta, mitä viime aikoina on tarvittu aiempaa enemmän.

Hyvää kesää!

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)