Urapalvelut kumppanina työelämän kaikissa vaiheissa

Työelämän haarautuvilla poluilla ei tarvitse etsiä suuntaa yksin. Loimun urapalvelujen laaja kokonaisuus tarjoaa niin koulutusta, neuvontaa kuin henkilökohtaista uravalmennusta. Nopeimmin apua saat sähköisesti Loimun nettisivuilta urapalvelujen mittavasta tarjonnasta.

Loimun urapalvelut on tarkoitettu kaikille jäsenille. Niitä ei ole rakennettu vain nousujohteisia tilanteita ja ”uraihmisiä” varten, muistuttavat urapalvelupäällikkö Suvi Liikkanen ja uravalmentaja Petra Bedda. Heidän mukaansa suurin osa yhteydenottajista on arkisessa työnhakutilanteessa. 

Petra Bedda ja Suvi Liikkanen
Urapalveluiden Petra Bedda ja Suvi Liikkanen tarjoavat työnhakijoille tietoa, valmennusta ja uusia näkökulmia.

Jäsenistön kysymykset koskevat työnhaun lisäksi usein myös omien valmiuksien kehittämistä ja niiden esille tuomista. 

– Erityisesti ensimmäisen työpaikan löytäminen on loimulaisilla aloilla  haaste, koska valmiit polut puuttuvat. On eri asia valmistua lääkäriksi kuin biokemistiksi. Opettajan ja tutkijan urat ovat toki vaihtoehto, mutta suurella osalla valmistuvista ei ole mielessä tiettyä ammattia. Silloin on tärkeää tunnistaa mikä itseä kiinnostaa ja mistä oma motivaatio löytyy, Liikkanen sanoo.

Petra Bedda aloitti uravalmentajan tehtävässään elokuussa. Hänen mukaansa uravalmennuksessa on kysymys paitsi siitä, että jäsen löytää sopivan työpaikan, myös siitä, että hän viihtyy työssään ja kokee sen merkitykselliseksi. Edellä mainitut seikat liittyvät työssä jaksamiseen, joka on yksi keskeinen teema monissa keskusteluissa.

– Autamme työn merkityksellisyyden pohdinnassa ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Myös työnhaku on hyvä aloittaa itsetuntemusasioista. Minkälainen työnhakija on persoonana, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja minkälaiset ovat hänen arvonsa? Toisinaan jäsen kaipaa tukea itsensä johtamiseen tai kehityskeskusteluun valmistautumiseen, Bedda selvittää. 

Varaa aika netissä 

Henkilökohtaiseen neuvontaan tehdään ajanvaraus Loimun nettisivuilla. Jäsen voi itse valita yhteydenottotavan. Asiat ovat viime kuukausina hoituneet sujuvasti puhelimitse, videopuhelun avulla tai sähköpostitse. Bedda sparraa jäseniä työnhaussa ja urapohdinnoissa sekä auttaa työnhakuasiakirjoja koskevissa kysymyksissä. Hänen mukaansa toistuvia aiheita ovat myös osaamisen tunnistamisen ja sen sanoittaminen. 

– Jos ihminen on ollut vaikkapa 15 vuotta työelämässä ja joutuu sitten työnhakuun, omaa osaamista voi olla vaikea laittaa pakettiin. Koko elämä on saattanut kiertyä viimeisimmän työnantajan ympärille. Haasteellista voi olla myös hakea akateemisesta maailmasta yksityisen työnantajan palvelukseen ja oivaltaa, miten osaamisesta pitäisi kertoa, Bedda mainitsee. 

Suvi Liikkanen on tottunut vastaamaan muun muassa palkkauskysymyksiin ja kommentoimaan LinkedIn-profiileja. Hyvin rakennettu profiili vie työnhakua haluttuun suuntaan ja antaa tilaa uusille mahdollisuuksille.

– Muuttuneessa tilanteessa on tärkeää pohtia, mitä toivoo tulevaisuudelta. Keskustelussa voi käydä ilmi, ettei ihminen haluakaan sitä, mitä on tehnyt tähän asti, vaan kokee tärkeäksi saada aivan uudenlaisia kokemuksia. Vieras ihminen on joskus parempi peili kuin sukulainen tai läheinen, jotka voivat heijastaa takaisin omia toteutumattomia toiveitaan. Uravalmentajalla ei ole omaa agendaa, Liikkanen muistuttaa.

Henkilökohtainen neuvonta on vain yksi mahdollisuus lähteä uran risteyskohdassa liikkeelle. Loimun nettisivuilla on runsaasti tarjontaa omatoimista etenemistä varten aina cv:n rakentamisesta alkaen. Jäsenistön käytössä on yli 60 videota katsottavissa silloin kun itselle parhaiten sopii. Videovinkit kertovat muun muassa työnhausta, hyvinvoinnista ja yrittäjyydestä. Kirjautumalla sisään uraportaaliin jäsennumerolla pääsee katsomaan myös webinaareja. Netissä kannattaa lisäksi panna tilaukseen tietyt, esimerkiksi metsäalan, työpaikat. Näin ilmoitukset tulevat suoraan sähköpostiin.

Lisäkoulutusta tarpeen mukaan

Loimun alojen jäsenistö on korkeasti koulutettua. Valmistuneista jäsenistä 20 prosenttia on suorittanut tohtorintutkinnon. Monesti tutkimusalan aihepiiri on niin kiinnostava, että se imaisee mukaansa, eikä ihminen tule pohtineeksi työelämään sijoittumista. Kun se tulee ajankohtaiseksi, maailma akateemisen elämän ulkopuolella voi tuntua torjuvalta.

– Jos työnhaku ei tuota tulosta, valmentajan kanssa kannattaa käydä läpi hakemisen ja kontaktoinnin tapaa. On turhauttavaa ja uuvuttavaa toistaa sitä, mikä ei tuota tulosta. Silloin on aika etsiä yhdessä uusia näkökulmia, Bedda sanoo.

Joskus korkeastikin koulutetun on taivuttava siihen, että työelämään pääsy vaatii vielä oman koulutuksensa, tai että avuksi voisi olla mentori samalta tai läheiseltä alalta. 

– Loimulla on koulutustarjontaa tämän kokoiseksi liitoksi keskimääräistä enemmän. Jäsenistöllä on tarvetta sekä ammatilliseen kehittymiseen että tukeen työnhaussa. Meillä on vuodessa yli 150 koulutustapahtumaa verkossa ja suurimmilla yliopistopaikkakunnilla. Koulutukset ovat urapalveluista suorituimpia, sillä 1 500 jäsentä osallistuu vuosittain johonkin Loimun koulutukseen. Tällä hetkellä kasvava urapalvelun muoto ovat erilaiset pienryhmät, Liikkanen kertoo.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)