Valtiolle kaksivuotinen ”1+1-ratkaisu”

Valtion neuvotteluosapuolet eli valtion työmarkkinalaitos ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry,  Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pääsivät neuvotteluratkaisuun 28.2.2022  virka- ja työehtosopimuksesta. Kaikkien osapuolten hyväksymä uusi sopimus on ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Sopimus voidaan irtisanoa 28.2.2023 alkaen mikäli seuraavan vuoden palkkaratkaisua ei saada sovittua. Valtiolla työskentelee yhteensä noin 78 000 henkilöä, joista 42 000 on akavalaisten liittojen jäseniä eli jukolaisia. Loimulla on valtiolla työskenteleviä  jäseniä noin 1 500.

Yleiskorotus maksuun kesäkuussa

Valtiolla maksetaan tänä vuonna 2,0 prosentin yleiskorotus palkkoihin. Korotukset tulevat voimaan 1. kesäkuuta.  Yleiskorotusta vastaavasti tarkistetaan myös muita palkanosia, jotka määräytyvät suhteessa taulukkopalkkoihin. Erillistä virastokohtaisesti neuvoteltavaa järjestelyvaraa ei tällä kertaa ole lainkaan.

Perhevapaan ehtoihin tuli parannuksia 

Perhevapaat uudistuvat vuoden 2022 elokuussa ja muutokset näkyvät myös työ- ja virkaehdoissa. Vanhemmuuteen liittyviä termejä tuotiin nykyaikaan myös valtion sopimuksessa. Nyt sopimuksessa puhutaan synnyttävästä vanhemmasta ja toisesta vanhemmasta.

Synnyttävä vanhempi saa perhevapaasta palkkaa yhteensä 72 arkipäivältä. Määrä vastaa nykyistä käytäntöä. Toiselle vanhemmalla maksetaan jatkossa palkka 18 arkipäivältä. Parannus nykytilaan on tuntuva. Aiemmin toiselle vanhemmalle maksettiin palkkaa 6 arkipäivän mittaiselta perhevapaajaksolta.

Jaksotyöhön saatiin pitkään haettu muutos

Neuvotteluissa saavutettiin parannus jaksotyöhön liittyen. Muutos koskee lisä- ja ylityökorvausten maksamista silloin, kun työjakso tai työviikko yllättäen keskeytyy sairastumisen tai muun terveyteen liittyvän ja ennalta-arvaamattoman syyn takia. Tätä on esitetty valtion sopimusneuvotteluissa jo vuosien ajan.

Vuosiloman osan vaihtaminen rahaksi

Työnantajan aloitteesta sovittiin, että 25 vuosi­lomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä enintään 5 vuosilomapäivää voi vaihtaa rahaksi kultakin lomanmääräytymisvuodelta. Käytännössä tämä koskee ns. pitkälomalaisia. 

Akavalaisia neuvotteluissa edustaneet JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo ja JUKOn valtionneuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (Suomen poliisijärjestöjen liitto) toteavat, että neuvotteluja käytiin ”rakentavassa ja ratkaisuhakuisessa neuvotteluilmapiirissä”. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)