Voimaa mereltä

Klikkaa kuva isommaksi.

Yksi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kautta tuettavista Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeista on Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, jossa pilotoidaan huomattavasti aiempaa syvemmälle rakennettavia meriperustuksia sekä merenpohjan rakentamisen menetelmiä jäätyvän meren olosuhteissa. Vuonna 2017 valmistunut Tahkoluoto on Suomen ensimmäinen merituulipuisto ja maailman ensimmäinen jäätyvän meren tuulipuisto.

Vuosina 2023–2026 toteutettavalle demonstraatiohankkeelle myönnetyllä työ- ja elinkeinoministeriön 30 miljoonan euron investointituella luodaan valmiuksia liiketoiminnan rakentamiselle ja poistetaan vesirakentamiseen liittyviä riskejä. Hankkeessa rakennetaan kaksi 15 megawatin tuulivoimalaa, joista saatavia oppeja hyödynnetään seuraavassa rakennusvaiheessa, jolloin alueelle rakennetaan vielä 38 samansuuruista voimalaa. 

Voimalat rakennetaan 15–45 metrin syvyyteen Porin edustan merialueelle 4–22 kilometrin etäisyydelle rannasta. Niiden arvioidaan aloittavan tuotannon vuosina 2027–2028, jolloin voimaloiden kokonaisteho on 500–700 MW ja vuosituotanto
1 800–2 600 GWh. 

Kuva: Vastavalo

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)