Edunvalvonta

Lehden etusivulle

Tietoa ja käytännön ohjeita työ- ja virkasuhteita koskeviin kysymyksiin.

11.12.2020 Työelämä

Yt-neuvottelut: Irtisanominen ja lomautus

Jos työnantaja harkitsee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, hänen on annettava työntekijöiden edustajille kirjallisesti tiedot toimenpiteiden perusteista – kuten yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

25.9.2020 Työelämä

Miten sovitaan opintovapaasta?

Vaikka opintovapaa on lakisääteinen oikeus, ei kaikkiin siihen liittyviin kysymyksiin voi yleensä antaa yksiselitteistä vastausta – tilanteet edellyttävät työntekijän ja työnantajan toiveiden yhteensovittamista.

25.9.2020 Nyt

TKI-panostukset ovat avainasia

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder haluaisi luoda TKI-toiminnan ympärille "maanpuolustushenkeä", jossa eri alojen toimijat olisivat laajalti yhtä mieltä siitä, että se on ensiarvoisen tärkeää Suomelle ja suomalaisille.