Kipinää luottamustehtävään – luottamushenkilöiden oma tapahtuma

Loimu haluaa auttaa luottamusmiehiä, luottamusvaltuutettuja ja työsuojeluvaltuutettuja menestymään tärkeässä tehtävässään työyhteisöjen toiminnan tukemisessa.

Järjestämme luottamustehtävissä toimiville Loimun jäsenille tunnetaitoihin liittyvän koulutustilaisuuden 1.12.2021 klo 16–18. Tunnetaitojen osaamista tarvitaan erilaisten tilanteiden selvittelyssä, konfliktien ratkaisussa sekä yhteistyön rakentamisessa. Koulutus toteutetaan webinaarina ja kutsumme luottamustehtävissä toimivat tilaisuuteen myös sähköpostitse.

Luottamustoimen tunnetaidot 1.12. klo 16–18

Tunteet tulevat mukaan työpaikalle, halusimme tai emme. Tunteet herättävät usein hämmennystä ja kysymyksiä – miten erilaisiin tunnereaktioihin tulisi suhtautua? Joskus pelkona on, että liian voimakkaat tunteet estävät järkevän toiminnan työpaikalla. Toisaalta liian niukoilla tunteilla työ voi olla ilotonta ja latteaa. 

Tässä tilaisuudessa käymme läpi, miten tunteet vaikuttavat työpaikalla ja miten jokainen voi niihin vaikuttaa. Tarkastelemme asiaa erityisesti luottamustoimen näkökulmasta. 

Tilaisuudessa kuullaan uusinta tutkimustietoa sekä konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä, joilla pystyy käsittelemään erilaisia työssä herääviä tunnereaktioita. Luottamustehtävissä toimiville annetaan runsaasti vinkkejä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja toisaalta positiivisten tunnekokemusten vahvistamiseen. 

Kouluttaja toimii Jarkko Rantanen Emergystä, ja hän on työelämän tunnetaitoihin ja organisaatioiden tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut psykologi, tietokirjailija ja suosittu valmentaja. Jarkko on työskennellyt pitkäjänteisesti työelämän tunnetaitojen kehittämisen parissa ja kirjoittanut työelämän tunteista ja tunnejohtamisesta useita kirjoja.  

Loimulainen luottamushenkilö, ilmoittaudu mukaan: www.loimu.fi/tunnetaidot

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)