Pehmeätkin taidot vievät eteenpäin työelämässä

Työmarkkinoille pääsy ja niillä eteneminen eivät ole pelkästään kiinni pätevyyttä osoittavista papereista tai ammattiosaamisesta. Yhä tärkeämpiä ovat pehmeät taidot kuten yhteistyökyky ja joustavuus.

Lukuisat työpaikkailmoitukset sisältävät saman lauseen: etsimme tiimipelaajaa. Tehtävien edellyttämää substanssiosaamista kuvataan joskus jopa vähemmän kuin työnantajan toivomia niin sanottuja pehmeitä taitoja. Työpaikoille halutaan ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen ja joiden luontaiset ominaisuudet ovat työn kannalta tuottavia. Usein se tarkoittaa, että ihmiseltä odotetaan esimerkiksi hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, aktiivisuutta,  organisointikykyä tai itseohjautuvuutta. Monissa tehtävissä ovat tarpeen palveluhenkisyys, tilannetaju tai empaattisuus.

 Pehmeät taidot ovat yllättävän kovaa valuuttaa, sillä kysymys on taidoista, jotka tekevät kanssakäymisestä sujuvaa ja palvelevat työantajan tavoitteita kuin itsestään. Jo miellyttävä tapa olla kanssakäymisissä ihmisten kanssa ja hyvät kommunikointitaidot heijastuvat pitkälle, niin työilmapiiriin kuin sen ulkopuolelle. Asiakkaille ja kumppaneille yritys, organisaatio tai virasto näyttäytyy sellaisena kuin siellä työskentelevät ihmiset. Pehmeillä taidoilla vaikutetaan suoraan työnantajakuvaan ja liiketoimintaan. 

– Pehmeitä taitoja ei opiskella yliopistossa eikä niistä saada todistusta. Mutta niitä voi kehittää ja niissä voi kehittyä tietoisesti harjoittelemalla. Ne liittyvät persoonaan, ja se on jokaisella erilainen kuten temperamenttikin. On arvokasta, että meitä on jokaiseen lähtöön. Tietty persoonallisuus ei ole parempi kuin toinen, Loimun uravalmentaja Petra Bedda muistuttaa.

Täsmäytä taito tehtävään

Eri työtehtävät vaativat erilaisia pehmeitä taitoja, ja jo oman viihtyvyyden kannalta on eduksi tunnistaa omat taitonsa. Se minkälaisia henkilökohtaisia taipumuksia ihmisellä on ja mikä on hänelle luontaista määrittelee pitkälti, mitkä asiat häntä motivoivat ja minkälaisissa tehtävissä, sosiaalisessa ympäristössä tai työkulttuurissa hän viihtyy. 

– Kun ihminen pääsee hyödyntämään henkilökohtaisia vahvuuksiaan, se vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin ja työn tuloksiin. Soveltuvuusarvioissa mitataan usein henkilökohtaisia persoonallisuuden piirteitä kuten loogisuutta tai stressinsietokykyä suhteessa haettavaan tehtävään. On hyvä pohtia etukäteen, onko piirteistä etua tehtävissä ja palvelevatko ne omaa jaksamista ja vielä työnantajaa. 

Tietyissä tehtävissä markkinointi- tai palveluhenkinen työntekijä on työnantajalle tuottavampi kuin vetäytyvä. Yhdelle sosiaalinen kanssakäyminen on luontevampaa kuin toiselle. Jos nämä piirteet eivät ole luontaisia ja työ niitä vaatii, se näkyy jaksamisessa. Petra Beddan mukaan on mahdollista lähteä kehittämään piirteitä, jotka eivät ole luontaisia, mutta usein kestävämpi vaihtoehto on täsmäyttää taidot tehtävään.

Uravalmentaja Petra Bedda kehottaa kehittämään pehmeitä taitoja tietoisesti. Jokainen oppii vaikkapa joustavuutta, kun asettaa sen itselleen tavoitteeksi.

Paikkaa osaamista

Pehmeät taidot ovat työelämässä niin tärkeitä, että niillä on toisinaan mahdollista paikata tai jopa korvata substanssiosaamista. Bedda muistuttaa, että jälkimmäistä voi aina hankkia lisää jatkamalla opintoja tai harjoittelemalla kovia taitoja työpaikalla, mutta pehmeät taidot ovat persoonakohtaisia. Ne kannattaa nostaa esiin työnhaussa. Tunneäly on tarpeen tehtävässä kuin tehtävässä, ja luovuuttakin useimmiten arvostetaan.

Maailmassa, jossa aktiivisuus on hyve, rauhallinen ja hiljainen voi vetää pisteet kotiin siitä, että hän tunnistaa kykynsä kuunnella ja antaa tilaa. Hän voi tuoda esiin tapansa antaa arvoa muiden näkemyksille ja harkitsevan tyylinsä toimia tehtävissään. 

Kun kahdella hakijalla on sama ammatillinen osaaminen, pehmeät taidot saattavat olla erottava tekijä.

 – Kannattaa olla kekseliäs. Jos olet ollut vaikkapa tekemisissä eri kulttuureista tulevien kanssa, voit painottaa kulttuurientuntemusta. Silloin kun kahdella hakijalla on sama ammatillinen osaaminen, pehmeät taidot saattavat olla erottava tekijä. Niistä on hyvä kertoa esimerkkien kautta: työskentelin kesätöissä tietyn kulttuurin edustajien kanssa ja opin heiltä miten asioita esitetään siinä kulttuurissa. Kansainvälisyys kasvaa, joten erilaisuuden ymmärrys on rikkaus.

Entistä tärkeämpiä taitoja

Sitä mukaa kun teknologia korvaa osan työstä, pehmeät taidot nousevat entistä tärkeämmiksi. Ne ovat työelämätaitoja ja niitä tarvitaan kaikissa tehtävissä. Opiskelijan tai nuoren ammattilaisen haaste on oppia sanoittamaan pehmeä osaamisensa.

– Kun ammatillista kokemusta on vähän, työnhaussa on tärkeää osata kertoa muusta tehtävää tukevasta osaamisesta. Kerro silloin tilanteista, joissa olet vaikkapa saanut projektin aikataulussa maaliin tai selvinnyt haastavista tehtävistä. Työnantaja tietää, ettei opiskelija tai vastavalmistunut voi olla huippuosaaja. Sopiva henkilö voi olla se, jolla on työtehtäviä tukevia taitoja, ja hänet otetaan taloon kasvamaan.

Pehmeistä taidoista ei kannata ottaa lisästressiä. Jokaisella on luonnostaan persoonallisuuden piirteitä, jotka ovat hyödyksi työelämässä. Kyse on niiden tunnistamisesta ja sen oivaltamisesta, miten niistä kannattaa kertoa. On hyvä muistaa, että työelämässä tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä ja jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on.

Todenna taidot esimerkein

  • Kun haet töitä, kerro pehmeistä taidoistasi jo cv:ssä. Lyhyet esimerkiksi riittävät, cv:stä ei kannata tehdä liian pitkää. Joskus esimerkit löytyvät harrastuksista. Jos olet ollut mukana vaikkapa toiminnassa, jossa toimit ryhmän vetäjänä, käytä sitä esimerkkinä vastuunkannosta, tiimityöskentelystä ja alustavista johtamistaidoista. Mieti tarkkaan, ovatko ne oleellisia kulloinkin hakemaasi paikkaa ajatellen. 
  • Jos kerrot olevasi yhteistyökykyinen, mainitse myös esimerkki. Miten se on näkynyt vaikkapa kesätöissä. Hyvä todentamisen tapa on kertoa, minkälaista palautetta olet saanut. Monet kertovat tulevansa hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Erotu joukosta esimerkillä. Se voi olla ratkaiseva. Monessa työssä on tärkeää, että pystyt toimimaan tiimeissä ja verkostoissa. 
  • Kertomisen arvoista on myös, jos sinulla on kyky solmia nopeasti uusia kumppanuuksia, asettaa realistisia tavoitteita tai soveltaa oppimaasi. Kerro miten nämä ovat näkyneet elämässäsi.
  • Jos pääset haastatteluun, mieti mitä voit lisätä kertomiisi asioihin. Ole rauhallinen ja rentoudu. Haastattelu ei ole suoritus, se on keskustelu. Mahdolliset pienet takeltelut tekevät sinusta vain inhimillisen.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)