Opiskelijan kesätyöt, 5 vinkkiä töistä sopimiseen

Työehtosopimusta ei ole kaikilla aloilla

Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksista. Työehtosopimus takaa lakia parempia työsuhteen ehtoja, kuten oikeutta lomarahaan, pidemmältä ajalta maksettavaa sairausajan palkkaa jne. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan yleisesti noudatettavaa työehtosopimusta ole. Silloin oikeudet ovat heikommat, ellei paremmista ehdoista ole sovittu jo työsopimuksessa.

Palkkataso

Joissain työehtosopimuksissa on sovittu yleisistä miniminä noudatettavista palkkatasoista. Muuten palkkataso määräytyy sen perusteella, mitä työsopimuksessa sovitaan. Palkan määräytymiseen vaikuttaa mm. ala, työtehtävät ja työkokemus. Palkan määräytymisen tulee olla tasapuolista työntekijöiden välillä.  Alakohtaista palkkatietoa ja -neuvontaa voit kysyä Loimun urapalveluista, urapalvelut@loimu.fi

Työaika

Opiskelijalle saatetaan tarjota ns. vaihtelevan työajan sopimusta, eli työtä jossa työtunnit vaihtelevat (esim. 10–30 tai 0–40 h/vko) tai työntekijä tekee työtä erikseen kutsuttaessa. Huomioi, että tällainen sopimus, jossa työtunnit vaihtelevat, voidaan tehdä vain, jos olet itse sellaista pyytänyt tai töissä, joissa työnantajan työvoiman tarve aidosti vaihtelee. Toimeentulon varmistamiseksi kannattaa aina sopia töiden minimituntimäärä, jonka olet vähintään oikeutettu tekemään. 

Lomat

Työsuhteen alussa lomaa kertyy lähtökohtaisesti 2 päivää kuukaudessa, jos ei paremmasta lomakertymästä muuta sovita. Lomaa kertyy jos työpäiviä on vähintään 14 kuukaudessa, tai työtunteja vähintään 35 kuukaudessa. Työsuhteen päättyessä pitämättömät lomapäivät tulee maksaa lomakorvauksena. Työnantaja ei voi velvoittaa pitämään kesätöistä kertyneitä lomapäiviä jo työsuhteen aikana. Esimerkiksi aikavälillä 1.5.2021–30.8.2021 kertynyttä lomaa ei voi määrätä pitämään ennen työsuhteen päättymistä 30.8.2021. Lomapäivien pitämisestä voidaan toki aina sopia. Säännöllisesti alle 35 tuntia kuukaudessa työskenteleville ei kerry vuosilomaa, mutta näidenkin tuntien osalta maksetaan lomakorvaus (9 % / 11 % lomanmääräytymisvuonna 1.4.–31.3. saadusta palkasta).

Työsopimusta ei tarvitse heti allekirjoittaa 

Saatuasi työnantajalta sopimusehdotuksen sitä ei tarvitse heti allekirjoittaa. Voit pyytää työnantajalta aikaa sopimukseen tutustumiseen, ja kysyä meiltä liiton työsuhdeneuvonnasta apua sopimuksen sisällön läpikäymiseen. Ota rohkeasti yhteyttä edunvalvonta@loimu.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)