Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistysten avustukset haettavissa 12.10.2020-15.11.2020

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa. Loimun hallitus on linjannut, että  avustusta on mahdollisuus hakea kerran vuodessa. Avustushakemukset tulee toimittaa Loimuun 15.11.2020 mennessä.  Hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus suunnitellun tulevan vuoden toiminnan perusteella.

Hakemuksen täyttäminen

Hakemus tehdään sähköisesti Surveypal-ohjelmalla. Linkki hakemukseen tulee tälle sivulle 12.10.2020 mennessä.

Hakemuksen valmistelua varten kannattaa tutustua etukäteen mitä tietoja tarvitset hakemuksen täyttämiseksi:
Avustushakemuslomakkeella kysyttävät tiedot

Hakemuksessa kysytään yhdistyksen hallinnon yhteystietoja. Lomakkeella ilmoitetut yhteystiedot päivitetään Loimun jäsenrekisteriin viimeistään tammikuussa 2021. 

Avustuksen myöntämisen periatteet

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia.

Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita.Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne. Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta. 

Avustuksen määrä

Avustuksen määrästä päättää Loimun hallitus tammikuun kokouksessaan. Avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin. Toiminnan ja kustannusten tulee olla kuvattuna hakemuksessa riittävällä tarkkuudella. Lisäksi yhdistyksiltä edellytetään omaa rahoitusta toimintaan.

Edellä mainittujen lisäksi rahoitukseen vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnan laajuus sekä arvio tapahtumiin osallistuvien Loimun jäsenten ja potentiaalisten jäsenten määrästä. Rahoitusta päätettäessä huomioidaan myös edellisen kauden toiminnan tulokset suhteessa saatuun rahoitukseen.

Lisätietoa avustusperiaatteista

Opiskelijayhdistysten avustukset

Opiskelijayhdistysten avustussumma määräytyy kampuksen opiskelijajäsenten määrän perusteella ja sitä myönnetään niille yhdistyksille, jotka ovat täyttäneet hakulomakkeen aikarajaan mennessä. Opiskelijajäsenten määrä kampuksittain tarkistetaan jäsenrekisteristä vuoden vaihteessa. 

Lisätietoa:
yhdistykset (at) loimu.fi

Johanna Hristov
Järjestöpäällikkö
09 62268 552

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu