Jäsenyhdistysten avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille jäsenhankintaan ja Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten.

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille Loimun jäsenille suunnattua sellaista toimintaa varten, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia. Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne.

Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta sekä toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita.

Yhdistyksiä kohdellaan avustustuksia myönnettäessä yhdenvertaisesti.

Hakulomake vuoden 2024 toimintaan

Avustushaku sulkeutuu 15.11.2023 klo 23.59.

Avustuksen määrä

Avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin.

Hakemuksessa yhdistys määrittelee:

  • mihin jäsenille suunnattuun tapahtumaan / tapahtumiin he hakevat avustusta,
  • haettavan avustuksen suuruus tapahtumakohtaisesti,
  • tapahtuman kokonaisbudjetti sekä
  • arvio osallistuvien loimulaisten määrästä.

Vaikka avustukset on tarkoitettu pääosin jäsenille suunnattuun toimintaan, avustusta voi hakea myös jäsenhankintaan. Jäsenhankintatilaisuuksissa yhdistyksen tulee tehdä yhteistyötä Loimun kanssa ja tilaisuuteen tulee Loimusta puhuja.

Toiminnan ja kustannusten, johon avustusta haetaan, tulee olla hakemuksessa kuvattuna riittävällä tarkkuudella. Haetun avustuksen tulee olla kohtuullinen.

Hallinnon kustannukset eivät saa muodostaa merkittävää osaa yhdistykselle myönnettävästä rahoituksesta. Yhdistyksiltä edellytetään omarahoitusta toimintaan eikä Loimu kustanna yhdistyksen toimintaa 100 %:sti.

Rahoitusta päätettäessä huomioidaan myös edellisen kauden toiminnan tulokset ja käyttämättä jääneiden avustusten määrä.

Yhdistyksen tulee raportoida hakemuksessaan:

  • kuluvan vuoden toiminnan toteutuminen
  • yhdistyksen taloustilanne

Avustuksia myönnettäessä tarkastellaan yhdistyksen talouden tilannetta kokonaisuutena ja onko yhdistykseltä jäänyt edellisenä vuonna myönnettyä avustusta käyttämättä. Jos yhdistykseltä jää vuoden aikana avustuksia käyttämättä yli 10 % avustussummasta, vähennetään koko ylijäänyt avustussumma seuraavan vuoden avustuksissa. Koska avustukset haetaan syksyllä, jolloin kaikki vuoden kulut eivät ole täysimääräisesti selvillä, tulee yhdistyksen esittää mahdollisimman tarkka arvio koko vuoden toteutumasta. Arviossa huomioidaan vielä järjestettävät tapahtumat sekä saapumattomat laskut.

Avustushaun yhteydessä yhdistys toimittaa kuluvan vuoden kuluarvioiden lisäksi myös edeltävän vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jos ei ole niitä aiemmin toimittanut.