Opiskelijayhdistysten avustukset

Loimu myöntää jäsenyhdistyksilleen toiminta-avustuksia Loimun jäsenille suunnatun toiminnan tukemiseksi. Avustuksia myönnetään hakemusten perusteella kerran vuodessa. Tavoitteena on tarjota jäsenille lisäarvoa yhdistystoiminnan ja verkostoitumisen kautta.

Haku vuoden 2025 toiminta-avustuksiin

Haku vuoden 2025 avustuksille on avoinna syksyllä 2024. Tiedotamme tarkemmasta aikataulusta lähempänä.

Avustusperiaatteet

Avustuksen koko määräytyy yhdistyksen kokoluokan mukaan.

Yhdistykset on jaettu neljään kokoluokkaan yhdistyksen jäsenmäärän mukaan. Avustushaun yhteydessä tarkistetaan mihin kokoluokkaan yhdistys kuuluu.

Avustus koostuu kiinteästä osasta ja tapahtumakohtaisesta osasta.

Kiinteä osa kattaa pienempien ja toistuvien tapahtumien sekä perustoiminnan kuluja. Kiinteän osan suuruus määräytyy yhdistyksen kokoluokan perusteella.

Tapahtumakohtainen osa määräytyy suunnitellun toiminnan perusteella. Tapahtumakohtaista avustusta voidaan myöntää uusien jäsenten tapahtumiin, työelämätapahtumiin ja ekskursioihin sekä virkistys- ja vapputapahtumiin. Jokaiselle tapahtumatyypille on määritetty avustussumma, ja kokonaissummaan vaikuttaa suunniteltujen tapahtumien määrä.

Jos yhdistykseltä jää vuoden aikana avustuksia käyttämättä yli 10 % avustussummasta, huomioidaan koko ylijäänyt avustussumma seuraavan vuoden avustuksissa. Koska avustukset haetaan syksyllä, jolloin kaikki vuoden kulut eivät ole täysimääräisesti selvillä, tulee yhdistyksen esittää mahdollisimman tarkka arvio toteutumasta. Arviossa huomioidaan vielä järjestettävät tapahtumat sekä saapumattomat laskut.

Avustushaun yhteydessä yhdistys toimittaa kuluvan vuoden kuluarvioiden lisäksi myös edeltävän vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jos se ei ole niitä aiemmin toimittanut.

Edellä esitetyt tapahtumakuvaukset, -määrät ja esimerkit koskevat Loimun avustuksia ja tapahtumia, joihin Loimu myöntää avustusta. Yhdistykset voivat vapaasti järjestää myös muuta toimintaa ja tapahtumia, sekä toteuttaa varainhankintaa, jolla rahoittaa yhdistyksensä toimintaa. Loimu ei kuitenkaan edellytä opiskelijayhdistyksiltä omarahoitusta.