Opiskelijayhdistysten avustukset 2023

Loimu myöntää jäsenyhdistyksilleen toiminta-avustuksia Loimun jäsenille suunnatun toiminnan mahdollistamiseksi ja avustamiseksi. Avustuksia myönnetään hakemusten perusteella kerran vuodessa. Tavoitteena on tarjota jäsenille lisäarvoa yhdistystoiminnan ja verkostoitumisen kautta.

Avustuksen koko määräytyy yhdistyksen kokoluokan mukaan.

Yhdistykset on jaettu neljään kokoluokkaan kampuksen Loimun opiskelijajäsenten määrän mukaan. Avustushaun yhteydessä tarkistetaan mihin kokoluokkaan yhdistys kuuluu.

Loimun opiskelijajäseniä kampuksella-299300-499500-699700-

Avustus koostuu kiinteästä osasta ja tapahtumakohtaisesta osasta.

Kiinteä osa

Kiinteä osa kattaa pienempien ja toistuvien tapahtumien sekä perustoiminnan kuluja.

 -299300-499500-699700-
Kiinteä summa4006008001000

Tapahtumakohtainen osa

Tapahtumakohtainen osa on sidottu järjestettävään toimintaan tapahtumatyypin mukaan. Jokaiselle tapahtumatyypille on määritetty avustussumma, ja kokonaissummaan vaikuttaa suunniteltujen tapahtumien määrä. Lisäksi tapahtumille on päätetty maksimimäärä per vuosi, joihin yhdistys voi avustusta hakea.

Max määrä / vuosi-299300-499500-699700-
Uusien jäsenten tapahtuma3100150200250
Työelämätapahtuma2150200250300
Virkistystapahtuma2150200250300
Vapputapahtuma1200250300350
Muu tapahtuma/toiminta1200250300350

Jos yhdistykseltä jää vuoden aikana avustuksia käyttämättä yli 10 % avustussummasta, huomioidaan koko ylijäänyt avustussumma seuraavan vuoden avustuksissa. Koska avustukset haetaan syksyllä, jolloin kaikki vuoden kulut eivät ole täysimääräisesti selvillä, tulee yhdistyksen esittää mahdollisimman tarkka arvio toteutumasta. Arviossa huomioidaan vielä järjestettävät tapahtumat sekä saapumattomat laskut.

Edellä esitetyt tapahtumakuvaukset, -määrät ja esimerkit koskevat Loimun avustuksia ja tapahtumia, joihin Loimu myöntää avustusta. Yhdistykset voivat vapaasti järjestää myös muuta toimintaa ja tapahtumia, sekä toteuttaa varainhankintaa, jolla rahoittaa yhdistyksensä toimintaa. Loimu ei edellytä opiskelijayhdistyksiltä omarahoitusta.

Tarkennuksia ja esimerkkejä avustuksiin

 • Jos yhdistys järjestää tapahtuman yhdessä toisen yhdistyksen kanssa, voivat molemmat yhdistykset hakea avustusta samaan tapahtumaan. Molemmat yhdistykset hakevat avustusta osana muuta avustushakuaan ja tapahtuma kuluttaa tapahtumien määräkiintiötä tavalliseen tapaan.

   

 • Jos tapahtuma on kokoluokaltaan erityisen merkittävä, voivat yhdistykset hakea ko tapahtuman avustusta näiden yhdistysten yhteenlasketun jäsenmäärän mukaisessa luokassa. Tällöin haetun avustuksen tulee olla linjassa tapahtuman todellisten kulujen kanssa ja yhdistysten tulee toimittaa erillinen kuvaus tapahtuman avustustarpeista. Molemmat yhdistykset hakevat avustusta osana muuta avustushakuaan ja tapahtuma kuluttaa tapahtumien määräkiintiötä tavalliseen tapaan.

  Esimerkki 1.  Yhdistys X (300 jäsentä) ja yhdistys Y (450 jäsentä) järjestävät yhdessä erityisen merkittävän kokoista työelämätapahtumaa. Molemmat voivat hakea tapahtumaan avustusta yhteenlasketun jäsenmäärän perusteella (750 jäsentä) ja saavat avustusta yhteensä 600 € (300 € per yhdistys). Lisäksi yhdistys X järjestää tapahtuman jälkeen afterit omalla kampuksellaan, johon osallistuu myös henkilöitä, jotka eivät osallistu työelämäpäivään. Yhdistys X voi hakea myös virkistystapahtuman tai työelämätapahtuman avustusta tilaisuuteen – riippuen tapahtuman hengestä eli siitä kumpaan kategoriaan tapahtuma kuuluu.

 • Jos yhdistys järjestää kokoluokaltaan merkittävää tapahtumaa, joka koostuu kahdesta erilaisesta osakokonaisuudesta, voidaan osat käsittää itsenäisiksi tapahtumiksi ja yhdistys voi hakea niihin molempiin avustusta erikseen. Tapahtumat kuluttavat tapahtumien määräkiintiötä tavalliseen tapaan.

 • Avustuksia myönnetään jäsenpitoa edistävään toimintaan. Jos tapahtumakohtainen budjetti ei kulu kokonaan ko tapahtumaan, voi ylijääneitä kuluja käyttää myös muuhun toimintaan. Tarkoituksena kuitenkin on, että tapahtumaan haettu avustus käytetään kyseisen tapahtumatyypin tapahtumaan.

   

  Esimerkki 2. Yhdistys X järjestää vappuna ohjelmaa sekä aiemmin vappuviikolla että vappuaattona. Vappuviikolla yhdistys on mukana tiedekunnan grillailu & hengailu -tapahtumassa kampuksella ja vappuaattona yhdistys pitää ständiä kampuksella, jossa se tarjoilee Loimun jäsenille munkkeja & vappujuomaa. Yhdistys hakee vapputapahtuman avustusta. Vappuaaton tapahtuma ei kuitenkaan kuluta koko budjettia, joten yhdistys voi hyödyntää avustussummaa myös vappuviikon aiemmassa tapahtumassa. Vaihtoehtoisesti yhdistys voi hakea aiempaan grillailu & hengailu -tapahtumaan virkistystapahtuman avustusta. Tällöin vapputapahtuman avustus jää hyödynnettäväksi vain vappuaaton munkkiständille.

   

  Esimerkki 3. Yhdistys X suunnittelee toteuttavansa kolme uusien jäsenten tapahtumaa vuonna 2023 ja hakee näihin avustusta. Keväällä yhdistys järjestää yhden uusien tapahtuman, alkusyksystä toisen ja loppusyksystä kolmannen. Ennen vuoden viimeistä uusien tapahtumaa yhdistys huomaa, että kahdessa ensimmäisessä uusien tapahtumassa kulut olivatkin budjetoitua pienemmät. Koska avustuksia aiemmista tilaisuuksista oli jäänyt yli, päättää yhdistys järjestää viimeisen uusien tapahtuman megazonessa