Käsittelijän salassapito- ja käyttäjäsitoumus yhdistyksille

Loimun jäsenyhdistyksillä on rajattu katseluoikeus Loimun jäsenrekisteriin. Rajattu oikeus tarkoittaa sitä, että yhdistys näkee vain omat jäsenensä ja heidän kohdaltaan yhdistykselle oleellisen osan jäsenrekisterissä olevista tiedoista. Tätä käyttöä kutsuaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jäsentietojen käsittelyksi.

EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi olemme laatineet yhdistyksille Loimun jäsenrekisterin käsittelijän salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen.

jäsenrekisterin käsittelijän salassapito- ja käyttäjäsitoumus

Sitoumuksessa kerrotaan rajatun katseluoikeuden tarkemmat tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla. Sitoumus on yhdistyskohtainen ja sillä yhdistys sitoutuu noudattamaan tietojen käsittelyssä ehdotonta varovaisuutta. Sitoumuksen allekirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja sen sisältöön on hyvä palata esim. hallituksen järjestäytymiskokouksessa, kun hallitukseen tulee uusia jäseniä. 

Jos yhdistyksenne käyttää Loimun jäsenrekisteriä, pyydämme yhdistyksenne puheenjohtajaa allekirjoittamaan sitoumuksen. Sitoumuksen allekirjoitus tapahtuu sähköisesti verkkopankkitunnuksilla ja allekirjoittajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen lähetämme sitoumuksesta yhdistyksellenne kopion. Mikäli yhdistyksenne ei käytä Loimun jäsenrekisteriä, pyydämme ilmoittamaan siitä osoitteeseen yhdistykset (at) loimu.fi.

Allekirjoitettava salassapito- ja käyttäjäsitoumus verkkolomakkeena.