Miten pääsemme Loimun yhdistysjäseneksi?

Valtuusto voi hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistysjäseniksi rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toiminta vastaa Loimun yhdistystoiminnan linjauksia:

 • Jäsenyhdistykset edistävät Loimun jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa, ammatillista kehittymistä ja verkostoitumista sekä kollegiaalisuutta.
 • Yhdistyksen jäsenistä huomattava osa on Loimun jäseniä. Loimun jäsenyhdistyksissä saa olla myös Loimuun järjestäytymättömiä jäseniä, mutta yhdistyksen tulee kuitenkin pidättyä järjestäytymättömien jäsenten aktiivisesta hankinnasta, mikäli jäsenyys jäsenyhdistyksessä ei samalla johda jäsenyyteen Loimussa.

Loimun yhdistysjäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta on käytävä ilmi:

 • yhdistyksen nimi
 • rekisterinumero
 • kotipaikka
 • mahdollinen verkkosivuosoite
 • jäsenmäärä
 • hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa sekä
 • yhdistyksen tilinumero.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan

 • yhdistyksen säännöt ja
 • toimintasuunnitelma tai vapaamuotoinen toiminnan kuvaus.

Hakemus toimitetaan Loimuun järjestöpäällikölle osoitteeseen yhdistykset (at) loimu.fi. Kevätkokoukselle osoitettujen hakemusten tulee olla perillä Loimussa maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokoukselle osoitetut hakemukset syyskuun loppuun mennessä.

Ennen hakemuksen laatimista kannattaa tutustua myös Loimun yhdistystoiminnan linjauksiin sekä jäsenyhdistysten velvollisuuksiin .