Jäsenyhdistystoiminnan linjauksia

Loimun jäsenyhdistykset edistävät Loimun jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa, ammatillista kehittymistä ja verkostoitumista sekä kollegiaalisuutta.

Yhdistyksen jäsenistä huomattava osa on Loimun jäseniä. Loimun jäsenyhdistyksissä saa olla myös Loimuun järjestäytymättömiä jäseniä, mutta yhdistyksen tulee kuitenkin pidättyä järjestäytymättömien jäsenten aktiivisesta hankinnasta, mikäli jäsenyys jäsenyhdistyksessä ei samalla johda jäsenyyteen Loimussa.

Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään vain jäsenyhdistysten ammattiliittojäsenten osalta.

Loimu ei kustanna jäsenyhdistysten ammattiliittoon kuulumattomien toimihenkilöiden järjestökoulutusta esimerkiksi Loimun omissa tilaisuuksissa tai TJS:n koulutuksissa.

Loimun hallitus suosittelee jäsenyhdistyksilleen, että ne välttävät järjestäytymättömien valintaa yhdistysten puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviin, joissa käsitellään Loimun myöntämää rahaa.

Jäsenyhdistyksen velvollisuudet

Loimun sääntöjen mukaan jäsenyhdistysten velvollisuuksia ovat mm.
• toteuttaa osaltaan liiton valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset
• tiedottaa hallitukselle sääntöjensä muutossuunnitelmista ennen niiden rekisteröimistä
• avustaa liittoa sen tarkoitusperiä palvelevien tilastojen keräämisessä ja tietojen antamisessa
• tiedottaa liitolle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille pyydettäessä toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksensa.