EU:n tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on 14.4.2016 lopullisesti hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä. Asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tätä seurasi kahden vuoden siirtymäaika, joka päättyi 25.5.2018.

Tietosuoja-asetus luo EU:lle yhtenäisen ja kattavan tietosuojakehyksen sekä vahvistaa henkilötietojen suojaa myös EU:n ulkopuolella. Jatkossa yritysten ja yhdistysten on kyettävä antamaan rekisteröidyille yhä enemmän, läpinäkyvämmin ja selkeämmin tietoa siitä, mihin ja mitä tarkoitusta varten heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käsitellään.
Loimu järjesti jäsenyhdistyksilleen EU:n tietosuoja-asetusta koskevan koulutuksen puheenjohtajapäivillä 21.4.2018. Koulutuksen piti TJS-Opintokeskuksen kouluttaja Leo Junno.

Alla on koulutuksessa esitelty kooste asioista, jotka yhdistysten on hyvä tietää ja huomioida liittyen EU:n tietosuoja-asetukseen.

Kooste: mitä yhdistyksen on hyvä tietää ja huomioida liittyen EU:n tietosuoja-asetukseen.