Sääntömuutokset

Sääntömuutoksista tiedotettava Loimun hallitusta

Mikäli jäsenyhdistyksenne suunnittelee sääntömuutosta, on siitä ilmoitettava Loimuun jo varhaisessa vaiheessa. Etenkin jos uudet säännöt poikkeavat Loimun mallisäännöistä, ne tulee toimittaa Loimuun lausunnolle jo ennen niiden toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).

Loimun sääntöjen mukaan jäsenyhdistysten tulee tiedottaa Loimun hallitukselle sääntöjensä muutossuunnitelmista ennen niiden rekisteröimistä.

Mallisäännöt

Loimu laati jäsenyhdistyksilleen vuonna 2016 mallisäännöt, jotka ennakkotarkastettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa syksyllä 2016. Ennakkotarkastus on voimassa kaksi vuotta. Mallisäännöt tarjoavat silti edelleen hyvän pohjan yhdistyksen säännöille. Jos olet perustamassa uutta yhdistystä ja kaipaat apua sääntöjen pohdintaan, ole yhteydessä järjestöpäällikkö Johanna Hristoviin.

Mitä ”ennakkotarkastettu” tarkoittaa?

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tehtävänä on tarkastaa, että Suomessa rekisteröityjen yhdistysten säännöt ovat asianmukaiset ja noudattavat Suomen lakia. Ennakkotarkastus tarkoittaa sitä, että mallisääntöpohja on jo PRH:n tarkastama ja tarjoaa siten hyvän pohjan säännöille. On hyvä tietää, että PRH tulkitsee, että pienikin muutos mallisääntöihin kumoaa ennakkotarkastuksen.

Miten mallisäännöt personoidaan juuri meidän yhdistyksellemme?

Mallisäännöissä on jätetty tyhjä paikka yhdistyksen nimelle, kotipaikalle sekä toimialueelle. Nämä kohdat yhdistys itse täydentää sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Käytä mallisääntöjä näin:
1. Valitkaa yhdistyksellenne sopivin mallisääntöjen muoto.
2. Täyttäkää puuttuvat kohdat (yhdistyksen nimi, kotipaikka sekä maantieteellinen toimialue). Älkää tehkö sääntöihin muita muutoksia.
3. Lähettäkää säännöt nähtäväksi Loimuun. 
4. Yhdistyksen kokous hyväksyy säännöt. Mikäli olette perustamassa uutta yhdistystä, säännöt otetaan käyttöön yhdistyksen perustamisvaiheessa. Jos olette tekemässä sääntömuutosta, se hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa ja jäsenille on hyvä tarjota mahdollisuus tutustua sääntöihin ennen yhdistyksen kokousta.
5. Sääntömuutos ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). 

Mallisääntöjä on olemassa neljä eri versiota, jotka eroavat toisistaan yhdistyksen kokousten määrän ja hallituksen toimikauden suhteen seuraavasti :
Versio 1
Kevät- ja syyskokous, hallituksen toimikausi 2 vuotta, puolet kerralla erovuorossa.
Versio 2
Yksi vuosikokous, hallituksen toimikausi 2 vuotta, puolet kerralla erovuorossa.
Versio 3
Kevät- ja syyskokous, hallituksen toimikausi 1 vuosi.
Versio 4
Yksi vuosikokous, hallituksen toimikausi 1 vuosi.

Yhdistyksemme on kiinnostunut Loimun yhdistysjäsenyydestä. Pitääkö meidän tehdä sääntömuutos?

Iso osa Loimun jäsenyhdistyksistä on ottanut mallisäännöt käyttöönsä, vaikka mallisääntöjen käyttöönotto ei ole edellytys yhdistyksen Loimun jäsenyydelle. Loimun jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä vain yhdistys, jonka säännöt tukevat Loimun toimintaa. Yhdistysjäsenyyden hyväksymisestä päättää Loimun valtuusto.