Loimun logon käyttö

Loimun logon käyttö verkkosivuilla

Suosittelemme, että jäsenyhdistykset käyttävät Loimun logoa omilla verkkosivuillaan.
Logon käyttöohje pohjautuu graafiseen ohjeistoon,
josta alla esitelty tärkeimmät kohdat verkkosivukäyttöä ajatellen.

Loimun logoa ei saa pilkkoa eikä yhdistää muihin graafisiin elementteihin.
Logon käytössä noudatetaan 28 px (10 mm) suoja-aluetta
eli logon ympärille jätetään valkoinen, 28 px levyinen alue, ellei toisin mainita.

Logon minimileveys on 85 px (30 mm).

Valkoisella taustalla voit käyttää nelivärilogoa tai mustavalkoista logoa.
Värillisellä taustalla voit käyttää mustavalkoista logoa tai negatiivilogoa ilman valkoista taustaa.
Värillisellä taustalla ei saa käyttää nelivärilogoa ilman turva-aluetta.
Valokuvan päällä voit käyttää mustavalkoista tai negatiivilogoa.
Huolehdithan logon riittävästä erottuvuudesta.

Pyydä logotiedostot sähköpostitse Loimun viestinnästä, viestinta @ loimu.fi.

Yhdistysten omat logot

Yhdistykset voivat halutessaan tehdä oman logon. Suosittelemme, että logossa käytettäisiin Loimun värejä. Värit ovat vahva viesti ja yhdistävä elementti, vaikka logo muuten poikkeaisikin Loimun logosta.

Loimun logon RGB-värit sähköisiin sovelluksiin

(suluissa HEX-värikoodi)
sininen R43, G71, B148 (#2b4794)
punainen R199, G64, B27 (#c7401b)
vihreä R211, G217, B83 (#d3d953)
violetti R103, G37, B120 (#672578)
Loimun logon CMYK-värit nelivärisiin painotöihin
sininen C100, M77, Y0, K0
punainen C0, M86, Y100, K0
vihreä C25, M0, Y83, K0
violetti C62, M99, Y0, K9