Avustukset

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa. Hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus suunnitellun tulevan vuoden toiminnan perusteella.

Loimun hallitus on linjannut, että  avustusta on mahdollisuus hakea kerran vuodessa. Avustushaku vuodelle 2021 on päättynyt 15.11.2020. Vuoden 2021 avustushausta päivitetään tiedot tälle sivulle 1.10.2021 mennessä.

Hakemuksen täyttäminen

Hakemus tehdään sähköisesti. Osoite päivitetään tälle sivulle viimeistään 1.10.2021.

Hakemuksen valmistelua varten voit tutustua etukäteen mitä tietoja vuoden 2020 avustushaussa kysyttiin: Avustushakemuslomakkeella kysyttävät tiedot

Hakemuksessa kysytään yhdistyksen hallinnon yhteystietoja. Lomakkeella ilmoitetut yhteystiedot päivitetään Loimun jäsenrekisteriin aina tammikuussa. 

Avustuksen myöntämisen periaatteet

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten, joka tukee jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja lisää hyvinvointia.

Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita. Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne. Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta. 

Avustuksen määrä

Avustuksen määrästä päättää Loimun hallitus joulukuun kokouksessaan. Avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin. Toiminnan ja kustannusten tulee olla kuvattuna hakemuksessa riittävällä tarkkuudella. Lisäksi yhdistyksiltä edellytetään omaa rahoitusta toimintaan.

Edellä mainittujen lisäksi rahoitukseen vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnan laajuus sekä arvio tapahtumiin osallistuvien Loimun jäsenten ja potentiaalisten jäsenten määrästä. Rahoitusta päätettäessä huomioidaan myös edellisen kauden toiminnan tulokset suhteessa saatuun rahoitukseen.

Lisätietoa avustusperiaatteista (linkki hallituksen päätökseen)

Koronan vaikutus yhdistysavustuksiin

Loimun hallitus on selvittänyt koronan vaikutuksia jäsenyhdistysten toimintaan sekä vuodelle 2021 myönnettäviin avustuksiin. Lue lisää

Opiskelijayhdistysten avustukset

Opiskelijayhdistysten avustussumma määräytyy kampuksen opiskelijajäsenten määrän perusteella. Avustusta myönnetään niille yhdistyksille, jotka ovat täyttäneet hakulomakkeen aikarajaan mennessä. Opiskelijajäsenten määrä kampuksittain tarkistetaan jäsenrekisteristä vuoden vaihteessa.