Avustukset

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa. Hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus suunnitellun tulevan vuoden toiminnan perusteella.

Avustushaku toteutetaan kerran vuodessa. Avustushaku vuoden 2023 toimintaan on avoinna 18.10.-8.11.2022.

Yhdistysavustusten linjat pohjaavat 1.1.2019 lähtien voimassa olleisiin avustusperiaatteisiin.

Avustushakemus

Hakemus tehdään sähköisesti, hakemuslomake aukeaa hakuaikana.

Muiden yhdistysten hakulomake

Voit valmistautua hakemuksen täyttämiseen esim. käymällä vuoden 2022 hakulomakkeen kentät läpi hallituksen kokouksessa. Lomakkeella kysyttävät asiat.

Saat halutessasi tilattua täytetystä hakemuksesta koosteen sähköpostiisi.

Avustuksen myöntämisen periaatteet

Opiskelijayhdistykset

Opiskelijayhdistysten avustusmallia on uudistettu vuoden 2022 aikana yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijayhdistysten avustukset tukevat yhdistyksiä jäsenpidollisessa tehtävässä, eli jäsenten sitouttamisessa ja jäsenille suunnatun toiminnan järjestämisessä. Avustuksen määrä pohjautuu yhdistyksen kokoon sekä toimintavuodelle suunniteltuihin jäsenpidollisiin tapahtumiin. Avustukset koostuvat kiinteästä osasta ja tapahtumakohtaisesta osasta.

Muut jäsenyhdistykset

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille jäsenhankintaan ja Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten.

Toiminnan tulee tukea jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja/ tai lisätä hyvinvointia. Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne. Jäsenyhdistyksiä pyydetään hakemuksessaan määrittelemään mihin tapahtumiin avustusta haetaan, tapahtuman budjetti sekä arvio osallistujamäärästä.

Rahoituksessa on etusijalla toiminta, joka tukee Loimun arvoja ja strategisia tavoitteita. Rahoituksen jaossa huomioidaan erityisesti eri aloja sekä opiskelijoita ja työelämässä olevia yhdistävä toiminta. 

Avustuksen määrä

Opiskelijayhdistykset

Avustuksen koko määräytyy yhdistyksen koon ja suunnitellun toiminnan mukaan.

Avustusten summat vuodelle 2023 ja esimerkkejä löydät Opiskelijayhdistysten avustukset -sivulta.

Opiskelijayhdistysten avustukset

Muut kuin opiskelijayhdistykset

Avustuksen määrästä päättää Loimun hallitus joulukuun kokouksessaan.

Avustuksen määrä perustuu suunnitellun toiminnan arvioituihin kustannuksiin. Jäsenyhdistyksiä pyydetään hakemuksessaan määrittelemään mihin tapahtumiin avustusta haetaan, tapahtuman budjetti sekä arvio osallistujamäärästä. Haetun avustuksen tulee olla kohtuullinen.

Yhdistyksiltä edellytetään omaa rahoitusta toimintaan.

Edellä mainittujen lisäksi rahoitukseen vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnan laajuus sekä arvio tapahtumiin osallistuvien Loimun jäsenten ja potentiaalisten jäsenten määrästä.

Rahoitusta päätettäessä huomioidaan myös edellisen kauden toiminnan tulokset ja käyttämättä jääneiden avustusten määrä.

Yhdistyksiä kohdellaan avustustuksia myönnettäessä yhdenvertaisesti.

Koronan vaikutus yhdistysavustuksiin

Vuosina 2020-2022 koronavirus on vaikuttanut merkittävästi yhdistysten toimintaan. Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään aiemmin peruutetut tapahtumat vuonna 2023.