Avustukset

Loimun jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea Loimulta taloudellista tukea toimintaansa.

Loimu myöntää jäsenyhdistyksilleen avustusta kerran vuodessa. Hakuaika vuoden 2024 toiminnan avustuksiin on 3.11.- 15.11.2023. Hakemus tehdään sähköisesti ja hakemuksen tekee yhdistyksen toimiva hallitus suunnitellun tulevan vuoden toiminnan perusteella. Loimun hallitus päättää avustuksista kokouksessaan 14.12.2023.

Yhdistysavustusten linjat pohjaavat 1.1.2019 lähtien voimassa olleisiin avustusperiaatteisiin.

Opiskelijayhdistysten avustukset

Opiskelijayhdistysten avustukset tukevat yhdistyksiä jäsenpidollisessa tehtävässä, eli jäsenten sitouttamisessa ja jäsenille suunnatun toiminnan järjestämisessä. Avustuksen määrä pohjautuu yhdistyksen kokoon sekä toimintavuodelle suunniteltuihin jäsenpidollisiin tapahtumiin. Avustukset koostuvat kiinteästä osasta ja tapahtumakohtaisesta osasta.

Lue lisää ja täytä hakemus

Muiden jäsenyhdistysten avustukset

Toiminta-avustusta myönnetään Loimun jäsenyhdistyksille jäsenhankintaan ja Loimun jäsenille suunnattua toimintaa varten.

Toiminnan tulee tukea jäsenten ammatillista osaamista, vahvistaa jäsenten verkostoitumista ja/ tai lisätä hyvinvointia. Tuettavia tapahtumia ovat mm. koulutukset, seminaarit, opintoretket, tapahtumat, vuosijuhlat, jne. Jäsenyhdistyksiä pyydetään hakemuksessaan määrittelemään mihin tapahtumiin avustusta haetaan, tapahtuman budjetti sekä arvio osallistujamäärästä.

Lue lisää ja täytä hakemus

Kysyttävää?

Kysymyksiin opiskelijayhdistysten avustuksista vastaa Elli Suonpää ja muiden kuin opiskelijayhdistysten avustuksista vastaa Johanna Hristov.