Näin perustat jäsenyhdistyksen

Yhdistyksen perustaminen on helppoa

Yhdistyksen perustaminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Teillä on vähintään kolme kiinnostunutta jäsentä yhdistykseen.
  2. Pidätte yhdistyksen perustamiskokouksen, jossa
    • hyväksytte yhdistyksen säännöt, esimerkiksi Loimun mallisääntöjen pohjalta
    • vähintään mainitut kolme henkilöä liittyvät yhdistyksen jäseniksi
    • kokouksesta tehdään vapaamuotoinen perustamiskirja
  3. Uusi yhdistyksenne aloittaa toimintansa!

Kolme henkilöä riittää perustamaan yhdistyksen                  

Perustamiskokouksessa minimissään ei tarvitse hyväksyä kuin yhdistyksen säännöt, jotka sisältävät muun muassa yhdistyksen nimen ja tarkoituksen, sekä saada vähintään kolme yli 15-vuotiasta liittymään yhdistykseen. Perustamiskokouksesta on tehtävä perustamiskirja, jonka pohjana toimii esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen malliesimerkki.

Perustamiskokouksen osana voidaan käsitellä myös normaalin yhdistyksen vuosikokouksen aiheita, kuten valita yhdistyksen hallitus. Sääntöihin kirjatusta vuosikokousajasta voidaan tässä tapauksessa poiketa koko yhdistyksen kaikkien jäsenten ollessa läsnä ja poikkeus hyväksyen.

Voit kysyä apua yhdistyksenne perustamiseen Loimun järjestötiimiltä osoitteesta yhdistykset(at)loimu.fi.

Säännöt kannattaa olla valmiina jo perustamiskokousta ennen

Sääntöinä voitte käyttää Loimun teille valmiiksi suunnittelemia sääntöpohjia, joita useimmat Loimun yhdistykset ovatkin hyödyntäneet. Nämä on kertaalleen ennakkotarkastettu Suomessa rekisteröidyistä yhdistyksistä vastaavassa Patentti- ja rekisterihallituksessa PRH:ssa.

Jos haluatte muokata näitä tai tehdä kokonaan omat säännöt yhdistyksellenne, on sääntöjen vähimmäissisältö määritelty Yhdistyslaissa kohdassa 8 § Säännöt. Huomaattehan, että säännöt kannattaa tehdä jo ennen varsinaista perustamiskokousta. Jos teette omat säännöt, kannattaa säännöt suunnitella yhdistystä perustavalla porukalla jo hyvissä ajoin omana tapaamisenaan.

Yhdistyksen rekisteröimisestä Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin

Loimuun voi liittyä vain rekisteröitynyt yhdistys. Rekisteröityäkseen yhdistys on kirjattava Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä ja siihen liittyvistä kuluista on saatavissa täältä.

Perustamisilmoituksen käsittelykuluihin voitte tarvittaessa pyytää tukea Loimun järjestöpäälliköltä osoitteesta yhdistykset(at)loimu.fi. Kannattaa myös varautua useampaan yhdistyksen kokoukseen, sillä PRH voi pyytää täydentämään tai tekemään korjauksia sääntöihinne ennen yhdistyksen rekisteröimistä.

Liittymisestä Loimuun

Kun olette laittaneet Patentti- ja rekisterihallitukseen eli PRH:lle rekisteröitymisilmoituksen, voitte hakea yhdistyksenä Loimun jäsenyyttä. Tämä on päätettävä yhdistyksenne kokouksessa. Tämän voi päättää esimerkiksi osana ensimmäistä yhdistyksen kokoustanne, jossa valitsette yhdistyksen hallituksen.

Tarkemmin Loimun yhdistysjäseneksi hakeminen on avattu täällä. Loimun valtuusto hyväksyy kahdesti vuodessa uusia yhdistyksiä liittoon kevät- ja syyskokouksiensa yhteydessä.

Lisämateriaalia

Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeet yhdistyksen perustajalle