Jäsenyhdistykset

Sääntömuutokset ja mallisäännöt

Jos yhdistyksenne säännöt kaipaavat päivitystä, Loimu tarjoaa jäsenyhdistyksilleen käyttöön ennakkotarkastetut mallisäännöt sähköisessä muodossa. Mallisäännöt on helppo ja turvallinen tapa tehdä sääntömuutos, koska niihin ei tule enää PRH:ssa muutoksia ja siten ne voidaan suoraan hyväksyä yhdistyksen kokouksessa.

Mikäli jäsenyhdistyksenne suunnittelee sääntömuutosta, on siitä ilmoitettava Loimuun jo varhaisessa vaiheessa. Etenkin jos uudet säännöt poikkeavat Loimun mallisäännöistä, ne tulee toimittaa Loimuun lausunnolle jo ennen niiden toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).

Mitä "ennakkotarkastettu" tarkoittaa?

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tehtävänä on tarkastaa, että Suomessa rekisteröityjen yhdistysten säännöt ovat asianmukaiset ja noudattavat Suomen lakia. Ennakkotarkastus tarkoittaa sitä, että mallisääntöpohja on jo PRH:n tarkastama ja on siten suoraan käytettävissä yhdistyksen sääntöinä. Ennakkotarkastuksen ansiosta säännöt voidaan  hyväksyttää suoraan sähköistä liittokaistaa pitkin. Ennakkotarkastettujen sääntöjen rekisteröiminen liittokaistan kautta on edullisin tapa tehdä sääntömuutos.

On hyvä tietää, että PRH tulkitsee, että pienikin muutos mallisääntöihin kumoaa ennakkotarkastuksen ja säännöt on tarkastettava uudelleen. Tällöin sääntöjä ei ole mahdollista rekisteröidä liittokaistan kautta. Lisätietoa sääntömuutoksen tekemisestä PRH:n sivuilla.

Miten mallisäännöt personoidaan juuri meidän yhdistykselle?

Mallisäännöissä on jätetty tyhjä paikka yhdistyksen nimelle, kotipaikalle sekä toimialueelle. Nämä kohdat yhdistys itse täydentää sopivaksi katsomallaan tavalla. 

Miten käytän mallisääntöjä?

Käytä mallisääntöjä näin:

1. Valitkaa yhdistyksellenne sopivin mallisääntöjen muoto (ks. säännöt)

2. Täyttäkää puuttuvat kohdat (yhdistyksen nimi, kotipaikka sekä maantieteellinen toimialue). Älkää tehkö sääntöihin muita muutoksia.

3. Jos haluatte, voitte lähettää säännöt nähtäväksi liittoon. 

4. Yhdistyksen kokous hyväksyy säännöt. Mikäli olette perustamassa uutta yhdistystä, säännöt otetaan käyttöön yhdistyksen perustamisvaiheessa, Jos olette tekemässä sääntömuutosta, se hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutoksesta tulee olla maininta kokouskutsussa ja jäsenille on hyvä tarjota mahdollisuus tutustua sääntöihin ennen yhdistyksen kokousta.

5. Sääntömuutos ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Loimu on avannut jäsenyhdistyksilleen PRH:n liittokaistapalvelun, joka helpottaa mallisääntöjen rekisteröimistä.

Ohjeet liittokaistan käyttöön.

Mallisääntöjä on olemassa neljä eri versiota, jotka eroavat toisistaan yhdistyksen kokousten määrän ja hallituksen toimikauden suhteen seuraavasti :
Versio 1
Kevät- ja syyskokous, hallituksen toimikausi 2 vuotta, puolet kerralla erovuorossa.
Versio 2
Yksi vuosikokous, hallituksen toimikausi 2 vuotta, puolet kerralla erovuorossa.
Versio 3
Kevät- ja syyskokous, hallituksen toimikausi 1 vuosi.
Versio 4
Yksi vuosikokous, hallituksen toimikausi 1 vuosi.

Liittokaistalla  jokaiselle mallisääntöjen versiolle on oma numerokoodinsa, jolla järjestelmä tunnistaa mitä sääntöjä olette ottamassa käyttöön ja tuo teille automaattisesti nuo kolme sääntöjen tyhjää täydennettävää kohtaa täytettäväksi. Olkaa siis tarkkana että valitsette oikean sääntöversion (järjestelmä näyttää valitut säännöt ruudulla, joten tarkistaminen on helppoa).

Yhdistyksemme on kiinnostunut Loimun yhdistysjäsenyydestä. Pitääkö meidän tehdä sääntömuutos?

Iso osa Loimun jäsenyhdistyksistä on ottanut mallisäännöt käyttönsä, vaikka mallisääntöjen käyttöönotto ei ole edellytys yhdistyksen Loimun jäsenyydelle. Loimun jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä vain yhdistys, jonka säännöt tukevat Loimun toimintaa. Yhdistysjäsenyyden hyväksymisestä päättää Loimun valtuusto.

 

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2020 Loimu